arvid@sifo.no

Søk:

Forskning

Forbrukerøkonomi og - politikk

Den sam­lende bærebjelken i grup­pens forsk­ningsinnsats faller inn under temaet forbruk, livsstil og levekår. SIFOs referansebudsjett står sentralt i utviklingen av feltet.
Les mer

Forbrukskultur - ikke egen forskningsgruppe fra 1.1.2015

Forskningsgruppen har fire faglig-tematiske tyngdepunkter – digitale medier og forbruk, matkultur og spisevaner, pengespill og til slutt migrasjon, etnisitet og forbruk – som bindes sammen både teoretisk og metodologisk.
Les mer

Teknologi og bærekraft

Økt forståelse for produkters plass i forbrukskulturen og i forhold til miljø er viktige mål for gruppens arbeid. Forholdet mellom teknologi og samfunn, og ulike innfallsvinker til studier av materiellkultur står dermed sentralt.
Les mer

Produkttesting

SIFOs testvirksomhet ble nedlagt 28.2.2014.
Les mer
Forbruksforskningsinstituttet SIFO Postboks 4 St Olavs plass, 0130 Oslo - Sandakerveien 24 C, Bygg B
tlf: 22 04 35 00 - faks: 22 04 35 04 sifo@sifo.no - Informasjonssjef: Berit N. Fjeldheim