arvid@sifo.no

Søk:

Søk


Totalt 76 treff

Ansatte (5 treff)

Borch, Anita
Helle-Valle, Jo
Kjørstad, Ingrid
Slettemeås, Dag
Storm-Mathisen, Ardis
 

Prosjekter (10 treff)

Barn og unge i mediehverdagen
Barn og unge som forbrukere av kommersielle digitale medietilbud
Forbrukerkunnskap 2010
Forbrukernes digitale hverdag
IKTsatsning: Digitale medier og forbruk
Levekårsrapport for personer med nedsatt funksjonsevne
Migrasjon 2011
PKI-Forbrukerundersøkelse
RAM 2009 - Parabolens betydning for identifisering og tilhørighet i Norge
Utredning om forbrukernes stilling i informasjonssamfunnet
 

Publikasjoner (10 av 56 treff)Vis alle

2016 Delingsøkonomien i Norge
2016 SIFO-survey 2005 - 2015
2014 Eldres bruk av digitale verktøy og internett:
2014 Connecting and communicating with the near field:
2014 Consuming Familiarity and Alterity in Domestic Space:
2014 IKT-bruk i befolkningen og barrierer for digital inkludering
2013 The Dynamics of Localizing Home in Foreign Territories
2013 Smarttelefon og bruk av mobilbaserte tjenester blant norske forbrukere
2012 Digitale medier, identitet og kjønn
2012 Sjetteklassingers digitale hverdag
 

Kompetanse (5 treff)

bredbånd
digitale medier
e-handel
interaktivitet
internett
 
Forbruksforskingsinstituttet SIFO Postboks 4 St Olavs plass, 0130 Oslo - Sandakerveien 24 C, Bygg B
tlf: 22 04 35 00 - faks: 22 04 35 04 sifo@sifo.no - Informasjonssjef: Berit N. Fjeldheim