arvid@sifo.no

Søk:

Søk


Totalt 33 treff

Ansatte (5 treff)

Dulsrud, Arne
Jacobsen, Eivind
Lavik, Randi
Schjøll, Alexander
Vittersø, Gunnar
 

Prosjekter (8 treff)

CYCLE: from food losses and waste to resources
Euro-MARC
Fiskens distribusjon - en komparativ studie
IKTsatsning: Digitale medier og forbruk
Markeder,distribusjon og forbrukere
Mat og miljø: Forbrukerholdninger og utfordringer for lokal produksjon og nasjonal distribusjon av økologiske matvarer 
Nordmenns forbruksmønster av brød og korn
Varehandel og distribusjon
 

Publikasjoner (6 treff)

2016 SIFO-survey 2005 - 2015
2015 Institusjonelle betingelser for matvaresikkerhet
2013 Priser og endringer merverdiavgift for mat
2004 Prismåling i nye Dagligvare-Norge
Distribusjon av fisk i Norge
Produksjon, distribusjon og forbruk av økologisk mat (NB flere medforfattere fra Bygdeforskning)
 

Kompetanse (10 av 14 treff)Vis alle

dagligvarehandel
forbrukerholdninger
forbrukerinnflytelse
forbrukermønstre
grensehandel
handleatferd
internasjonalisering
kjøpesenter
mat og reiseliv
miljøbevissthet
 
Forbruksforskingsinstituttet SIFO Postboks 4 St Olavs plass, 0130 Oslo - Sandakerveien 24 C, Bygg B
tlf: 22 04 35 00 - faks: 22 04 35 04 sifo@sifo.no - Informasjonssjef: Berit N. Fjeldheim