arvid@sifo.no

Søk:

Søk


Totalt 19 treff

Prosjekter (8 treff)

BLD7 Øk. utsatthet
Danskenes forhold til gjeld
En evaluering av nytt gjeldsregister
Etter gjeldsordning
Gjeld og betalingsproblemer - EU
Husarbeid som ideologi og praksis
Unge og gjeld
Usikret gjeld
 

Publikasjoner (10 av 11 treff)Vis alle

2014 Betalingsproblemer og livsfaser
2013 Unge voksne og personlig økonomi
2013 Hvorfor øker antall gjeldsordningssaker i Oslo?
2011 Unge voksne og lånefinansiert forbruk
2009 Ansvar for egen gjeld?
2009 Forbrukerens ansvar
2008 Husholdningenes tidlige reaksjoner på finanskrisen
2007 Økonomisk rådgivning på sosialkontorene. Gjeldssaker
2005 Betalingsproblemer som sosialt fenomen
2005 Gjeldsordninger i velstands-Norge
 
Forbruksforskingsinstituttet SIFO Postboks 4 St Olavs plass, 0130 Oslo - Sandakerveien 24 C, Bygg B
tlf: 22 04 35 00 - faks: 22 04 35 04 sifo@sifo.no - Informasjonssjef: Berit N. Fjeldheim