arvid@sifo.no

Søk:

Søk


Totalt 23 treff

Ansatte (3 treff)

Borch, Anita
Dulsrud, Arne
Jacobsen, Eivind
 

Prosjekter (7 treff)

Beauty
CYCLE: from food losses and waste to resources
Digital underholdning
Forbrukskultur
IKTsatsning: Digitale medier og forbruk
Utredning om forbrukernes stilling i informasjonssamfunnet
VikingGull
 

Publikasjoner (10 av 12 treff)Vis alle

2015 Ny vår for norsk ull
2014 IKT-bruk i befolkningen og barrierer for digital inkludering
2012 Potensiale for økt materialgjenvinning av tekstilavfall og andre avfallstyper (papir/papp, metall og glass)
2012 Sjøforsvaret i ny drakt
2012 Ren idyll?
2012 Reading into Norwegian Wool
2009 Noen reklamer ergrer mer enn andre
2008 Livsløpsstandard
2007 Kvinner og klær. Og miljø?
2004 Mat til begjær og besvær
 

Kompetanse (1 treff)

ny teknologi i varehandelen
 
Forbruksforskingsinstituttet SIFO Postboks 4 St Olavs plass, 0130 Oslo - Sandakerveien 24 C, Bygg B
tlf: 22 04 35 00 - faks: 22 04 35 04 sifo@sifo.no - Informasjonssjef: Berit N. Fjeldheim