Lenker > SIFOs Referansebudsjett

SIFOs Referansebudsjett

0

SIFOs Referansebudsjett viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Det kan settes sammen slik at det viser kostnadene ved å opprettholde et rimelig forbruksnivå for hushold av ulik størrelse og med forskjellig alders- og kjønnssammensetning. Budsjettet omfatter både vanlige, løpende utgifter til mat, klær, hygieneartikler o.l. og utgifter til sjeldnere innkjøp av varige forbruksgjenstander som møbler, elektrisk utstyr o.l.

Det er viktig å huske at SIFO ikke står ansvarlig for hvordan andre institusjoner/etater beregner egne livsoppholdsbeløp. Dette gjelder også i de tilfeller der Referansebudsjettet blir brukt. SIFO er kun ansvarlig for tallene i Referansebudsjettet.

SIFOs Referansebudsjett 2016 - PDF

SIFOs Referansebudsjett 2016 - excel

Kalkulator

Om budsjettet

Utfyllende om de enkelte forbruksområdene

Arkiv