arvid@sifo.no

Søk:
Nyheter

27.06.2012

Liten tillit til myndighetenes klimapolitikk

68 prosent av et representativt utvalg av den norske befolkningen hevder at klimaendringene i stor grad er menneskeskapte, mens omkring 30 prosent av de spurte er usikre på alvorlighetsgraden ved klimaendringene.
Dette hevder SIFO-forsker Marthe Austgulen som står bak SIFO-rapporten "Nordmenns holdninger til klimaendringer, medier og politikk".

SIFO-studien viser at vi i stor grad er enige i myndighetenes klimapolitikk, men at vi har liten tro på at myndighetene kommer til å nå sine klimapolitiske mål. Dette er noen av resultatene fra en spørreundersøkelse om nordmenns holdninger til klimaendringer som ble gjennomført i November 2011. Studien er en del av det NORKLIMA-finansierte forskningsprosjektet Climate Crossroads.

Målsetningen for undersøkelsen var å få økt innsikt i nordmenns holdninger til klimaendringer, bruk av informasjonskanaler,deres tillit til aktører i klimadebatten, holdninger til og oppfatninger av klimapolitikk og klimahensyn ved forbruk. SIFO-rapporten gir en helhetlig deskriptiv presentasjon av resultatene fra undersøkelsen, og mer inngående analyser av dataene vil presenteres i andre formater.

Les hele rapporten

SIFO-prosjektnotat nr 4-2012

foredrag - Climate Crossroads seminar 9.mai 2012
Kronikk- Aftenposten
Forbruksforskingsinstituttet SIFO Postboks 4 St Olavs plass, 0130 Oslo - Sandakerveien 24 C, Bygg B
tlf: 22 04 35 00 - faks: 22 04 35 04 sifo@sifo.no - Informasjonssjef: Berit N. Fjeldheim