English > Publications > Articles > Earlier years

Articles

(2007).
Aall, Carlo; Ingun Grimstad Klepp, Agnes Brudvik Engeset, Silje Skuland & Eli Støa (2011). Leisure Studies , 30 (4), s 453–476
Amilien, Virginie (2002). Din : Tidsskrift for religion og kultur, 1, 38–45
Amilien, Virginie (2003). I $redaktør The Landscape of Food, Helsinki, Studia Fennica Historica 4. Finnish Literature Society
Amilien, Virginie (2003). I $redaktør Eating out in Europe, Oxford/New York, Berg Publishers
Amilien, Virginie (2002). I $redaktør Le secret d`Odin: mélanges offerts à Régis Boyer, Nancy, Presses universitaires de Nancy
Amilien, Virginie (2005). Anthropology of Food, 2005 (4), s 1–13
Amilien, Virginie (2005). Anthropolgy of Food, 4
Amilien, Virginie (2005). Anthropology of Food, 4
Amilien, Virginie (2006). I $redaktør Faire la cuisine : Analyses pluridisciplinaires d'un nouvel espace de modernité, Paris, Les Cahiers de l'Ocha
Amilien, Virginie (2005). Anthropology of Food (4)
Amilien, Virginie (2007). I $redaktør Food and the City in Europe since 1800, Aldershot, Ashgate
Amilien, Virginie (2007). I $redaktør Den kultiverte maten, Bergen, Fagbokforlaget
Amilien, Virginie (2007). Arr : Idéhistorisk tidsskrift, 19, 2-3, 63–74
Amilien, Virginie (2007). Lokalhistorisk magasin
Amilien, Virginie (2009). Ethnologie française, 39 (2), s 364–365
Amilien, Virginie (2009). Mat og helse i skolen
Amilien, Virginie (2010). I $redaktør La mode du terroir et les produits alimentaires, Les Indes savantes, Paris
Amilien, Virginie (2011). Anthropology of Food, On going issue (Book reviews)
Amilien, Virginie (2011). Sosiologisk Årbok , 3, 4, 85–106
Amilien, Virginie (2011). Nordic Historical Review (12), s 91–111
Amilien, Virginie (2012). Food and history, 10 (2), s 155–172
Amilien, Virginie (2013). I $redaktør European Food Issues "Typicality in History", Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, Peter Lang Publisher
Amilien, Virginie (2013). Historisk tidsskrift
Amilien, Virginie & Annechen Bugge (2005). I $redaktør The diffusion of Food Culture in Europe from the late eighteenth century to the present day, Prague, Academia Press
Amilien, Virginie; F. Fort & Nicolas Ferras (2007). Anthropology of Food, S2
Amilien, Virginie & Atle Wehn Hegnes (2004). Journal of Food, Agriculture & Environment (JFAE) (www.world-food.net) , 2 (1)
Amilien, Virginie & Atle Wehn Hegnes (2007). I $redaktør Den kultiverte maten, Bergen, Fagbokforlaget
Amilien, Virginie & Atle Wehn Hegnes (2013). Journal of the Science of Food and Agriculture
Amilien, Virginie; Atle Wehn Hegnes & Henry Notaker (2011). I $redaktør La pomme de terre de la Renaissance au XXIe siècle, Paris, Presses Universitaires de Rennes
Amilien, Virginie; Georgina Holt, Karen Montagne & Isabelle Téchoueyres (2007). Anthropology of Food, S2
Amilien, Virginie & Inger Beate Pettersen (2007). I $redaktør Våronn med nye muligheter, Bergen, Fagbokforlaget
Amilien, Virginie; Ardis Storm-Mathisen & Annechen Bugge (2003). Tidsskrift for kulturforskning, 2, 1, 55–60
Amilien, Virginie; Hanne Torjusen & Gunnar Vittersø (2005). Anthropology of Food (4)
Arild, Anne-Helene (2002). Injury control and safety promotion, 9 (3), s 161–167
Austgulen, Marthe Hårvik (2013). Journal of Consumer Policy
Austgulen, Marthe Hårvik & Eivind Stø (2013). Tidsskrift for Samfunnsforskning, 54, 2, 123–152
Bandlien, Charlotte Bik (2007). I $redaktør Bruk, kast - og bruk igjen. By og Bygd, Oslo, Norsk Folkemuseum
Bandlien, Charlotte Bik (2008). Personae 1/2008
Bandlien, Charlotte Bik (2010). Personae
Bandlien, Charlotte Bik (2010). www.format.no
Bandlien, Charlotte Bik (2011). I $redaktør Images in time : Flashing forward, backward, in front and behind photography in fashion, advertising and the press, Bath, Wunderkammer
Bandlien, Charlotte Bik (2012). Fashion Capital: Style Economies, Sites and Cultures, Oxfordshire, Inter-Disciplinary Press
Bandlien, Charlotte Bik & Ingun Grimstad Klepp (2010). Oslo Fashion Week (13)
Bandlien, Charlotte Bik & Ingun Grimstad Klepp (2010). Oslo Fashion Week 2010 (14)
Bandlien, Charlotte Bik & Ingun Grimstad Klepp (2010). www.nicefashion.org
Batel, Susana; Patrick Devine-Wright & Torvald Tangeland (2013). Energy Policy, 58
Beckstrøm, Jan Roar (2005). MAGMA-tidsskrift for økonomi og ledelse, 8, 4
Berg, Lisbet (2004). Appetite, 42, s 21–32
Berg, Lisbet (2003). Ren mat, 2
Berg, Lisbet (2007). International Journal of Consumer Studies, 31 (4), s 418–427
Berg, Lisbet (2008). International Journal of Consumer Studies, 32 (3), s 222–232
Berg, Lisbet & Åse Gornitzka (2012). Acta Sociologica, 55 (2), s 159–178
Berg, Lisbet; Unni Kjærnes, Elena Ganskau, Vera Minina, Ludmila Voltchkova, Bente Halkier & Lotte Holm (2005). EUROPEAN SOCIETIES, 7 (1), s 103–129
Berg, Lisbet; Dag Slettemeås & Harald Throne-Holst (2010). International Journal of Consumer Studies, 34 (2), s 121–132
Berg, Lisbet & Mari Teigen (2009). International Journal of Consumer Studies, 33 (1), s 31–41
Bergflødt, Sigurd; Virginie Amilien & Silje Skuland (2012). Anthropology of Food (S7)
Bjerck, Mari (2013). I $redaktør Hinsides symbolverdi. Materialiteten i forbruket, Oslo, Novus
Bjerck, Mari; Ingun Grimstad Klepp & Gunnar Vittersø (2009). I $redaktør Forbrukerens ansvar, Oslo, Cappelen Akademisk Forlag
Bjune, Maria & Hanne Torjusen (2005). I $redaktør Consumer Citizenship: Promoting new responses, Hamar, Norway, Hedmark University College
Borch, Anita (2003). I $redaktør Makten og demokratiet - En sluttbok fra Makt- og demokratiutredningen (1998-2003), Oslo, Gyldendal akademiske
Borch, Anita (2010). I $redaktør Global Gambling : Cultural Perspectives on Gambling Organizations, New York, Routledge
Borch, Anita (2012). International Gambling Studies, 12 (1), s 55–67
Borch, Anita (2012). Addiction Research & Theory, 20 (4), s 317–328
Borch, Anita (2012). Journal of Gambling Issues (27)
Borch, Anita (2013). I $redaktør Hinsides symbolverdi. Materialiteten i forbruket, Oslo, Novus
Borch, Anita & Gun Roos (2012). Anthropology of food, s7
Borchgrevink, Axel & Jo Helle-Valle (2004). Sosiologi i dag, 34, 4, 27–48
Borgen, Svein Ole (2011). The Journal of Socio-Economics, 40 (3), s 327–333
Borgen, Svein Ole; Anne Moxnes Jervell & Ann-Christin Sørensen (2005). I $redaktør Matgründeren : om å utvikle småskala og spesialiserte matbedrifter, Trondheim, Tapir Akademisk Forlag
Borgeraas, Elling (2002). Fokus Forum, 1, 14–15
Borgeraas, Elling (2010). I $redaktør Consumer Behaviour: a Nordic Perspective, Lund, Studentlitteratur AB
Borgeraas, Elling & Ragnhild Brusdal (2008). Child Indicators Research, 1 (4)
Borgeraas, Elling & Espen Dahl (2010). International Journal of Social Welfare, 19 (1), s 73–83
Borgeraas, Elling; Sævar B Gudbergsson, Sophie D. Fosså & Alv A. Dahl (2006). Supportive Care in Cancer
Borgeraas, Elling; Christian Poppe & Tormod Lunde (1995). TemaNord (19)
Borgeraas, Elling & Anne Marie Øybø (2005). Standardbudsjett for forbruksutgifter : Forbruk og levekår, Oslo, Abstrakt
Brandt, K.; L. Lück, Unni Kjærnes, G. S. Wyss & A. Hartvig Larsen (2007). I $redaktør Handbook of Organic Food Safety and Quality, Cambridge, Woodhead Publishing
Brantsæter, Anne Lise; Margaretha Haugen, Svein Ove Samuelsen, Hanne Torjusen, Lill Trogstad, Jan Alexander, Per Magnus & Helle Margrete Meltzer (2009). The Journal of Nutrition, 139 (6), s 1162–1168
Brusdal, Ragnhild (2002). Ungdomsforskning (4), s 12–17
Brusdal, Ragnhild (2002). BARN, 1, 69–86
Brusdal, Ragnhild (2004). Tidsskrift for ungdomsforskning, 4, 1, 105–117
Brusdal, Ragnhild (1997). Norsk lærerlags tidsskift for Pedagogisk debatt (3)
Brusdal, Ragnhild (2006). World Leisure Journal, 48 (1), s 34–39
Brusdal, Ragnhild (2006). ''
Brusdal, Ragnhild (2007). International Journal of Consumer Studies, 31 (4), s 391–396
Brusdal, Ragnhild & Lisbet Berg (2010). International Journal of Consumer Studies, 34 (1), s 3–10
Brusdal, Ragnhild & Ivar Frønes (2003). I $redaktør Det norske samfunn, Oslo, Gyldendal Akademisk Forlag
Brusdal, Ragnhild & Ivar Frønes (2010). I $redaktør Det norske samfunn, Oslo, Gyldendal Akademisk
Brusdal, Ragnhild & Ivar Frønes (2013). I $redaktør The SAGE Handobook of Child Research, London, Sage
Brusdal, Ragnhild & Randi Lavik (1996). Plan og Arbeid, Universitetsforlaget
Brusdal, Ragnhild & Randi Lavik (1996). Plan 1-2, Universitetsforlaget
Brusdal, Ragnhild & Randi Lavik (2006). The World Leisure Journal, 47 (4)
Brusdal, Ragnhild & Randi Lavik (2008). Young, 16 (4), s 393–408
Brusdal, Ragnhild & Randi Lavik (2007). I $redaktør Makt, mening og struktur : festskrift til Sigmund Grønmo, Bergen, Fagbokforlaget
Brusdal, Ragnhild & Ardis Storm-Mathisen (1999). Fontene
Bugge, Annechen (2003). FH : familiær hyperkolesterolemi : tidsskrift, 1
Bugge, Annechen (2002). Food market norden nr 1 2002 (1), s 2–6
Bugge, Annechen (1996). Journal of Consumer studies and Home Economics (20)
Bugge, Annechen (2006). Heimkunnskap. Landslaget for lærere i heimkunnskap. Høst 2006
Bugge, Annechen (2007). Norsk tidsskrift for ernæring
Bugge, Annechen (2007). I $redaktør Den kultiverte maten, Bergen, Fagbokforlaget
Bugge, Annechen (2008). Norsk tidsskrift for ernæring, 4
Bugge, Annechen (2009). I $redaktør Mat og helse i skolen : en fagdidaktisk innføring, Bergen, Fagbokforlaget
Bugge, Annechen (2011). Food, Culture & Society. An International Journal of Multidisciplinary Research, 14 (1), s 71–89
Bugge, Annechen (2010). Young. Nordic Journal of Youth Research, 18 (2), s 223–243
Bugge, Annechen (2010). I $redaktør Klassebilder : sosial ulikhet og mobilitet i Norge, Universitetsforlaget
Bugge, Annechen (2010). Tidsskriftet mat og helse i skolen
Bugge, Annechen (2012). Health & Education, 30 (2), s 48–50
Bugge, Annechen & Reidar Almås (2006). Journal of Consumer Culture, 6 (2), s 203–228
Bugge, Annechen & Randi Lavik (2010). Food, Culture and Society: An International Journal of Multidisciplinary Research , 13 (2), s 215–240
Bugge, Annechen & Randi Lavik (2012). , 3 (13), s 1619–1630
Bugge, Annechen & Kjersti Lillebø (2009). I $redaktør Forbrukerens ansvar, Oslo, Cappelen Akademisk forlag
Bugge, Annechen & Kjersti Lillebø (2011). , SIFO, Oslo
Delemarle, Aurélie & Harald Throne-Holst (2013). International Journal of Innovation and Technology Management, 10 (2), s 1340005 (20 pages)
Dreyer, Bent; Arne Dulsrud, Kjell Grønhaug & John R. Isaksen (2011). Økonomisk fiskeriforskning, 21, 1, 26–40
Dulsrud, Arne (1995). Landbruksøkonomisk Tidsskrift, 1
Dulsrud, Arne (1995). I $redaktør Mat - mer spennende enn vi liker, Oslo, Landbruksforlaget
Dulsrud, Arne (1995). I $redaktør Mat - mer spennende enn vi liker, Oslo, Landbruksforlaget
Dulsrud, Arne (2005). Sosiologi i dag
Dulsrud, Arne (2007). I $redaktør Forbrukersosiologi : makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet, Oslo, Cappelen
Dulsrud, Arne & Kjell Gronhaug (2007). Acta Sociologica, 50 (1), s 7–19
Dulsrud, Arne & Eivind Jacobsen (2009). Journal of Consumer Policy, 32 (3), s 203–218
Dulsrud, Arne & Eivind Jacobsen (2009). I $redaktør Forbrukerens ansvar, Oslo, Cappelen Akademisk forlag
Dulsrud, Arne; Hans Martin Norberg & Thorsten Lenz (2006). I $redaktør Seafood research from fish to dish : quality, safety and processing of wild and farmed fish, Wageningen Academic
Døving, Runar (2003). I $redaktør Regjering i Norge, Oslo, Pax forlag
Døving, Runar (2003). I $redaktør Mat på Norsk, Oslo, KOM forlag
Døving, Runar (2003). I $redaktør Nære steder, nye rom. Utfordringer i natropologiske studier i Norge, Oslo, Gyldendal
Døving, Runar (2003). I $redaktør Den politiserte maten, Oslo, Abstrakt forlag
Døving, Runar (2001). Something rotten in the state of Norway, UKS - forum for samtidsskunst, 1/2 2001, 45–48
Døving, Runar (2004). Prosa
Døving, Runar (2004). NRK P2 Akademiet
Døving, Runar (2001). Norsk antropologisk tidsskrift, 4, 246–259
Døving, Runar (2001). Dugnad. Etnolgoisk tidsskrift, 27, 1
Døving, Runar (2001). I $redaktør Varene tar makten. Bok nr. 8 i Makt- og demokratiutredningen 1998-2003, Oslo, Gyldendal akademisk
Døving, Runar (2001). I $redaktør Varene tar makten. Bok nr 8 i Makt- og demokratiutredningen 1998-2003, Oslo, Gyldendal akademisk
Døving, Runar (2000). Norsk medietidsskrift, 2, 125–130
Døving, Runar (1999). Religionsvitenskapelig tidsskrift , 1
Døving, Runar (1999). I $redaktør Jakta på elgjaktkulturen, Oslo, Abstrakt forlag
Døving, Runar (1999). P2 akademiet M. Kulturredaksjonen NRK P2
Døving, Runar (1998). Norsk antropologisk tidsskrift, 9, 48–68
Døving, Runar (1997). Tradisjon. Tidsskrift for folkeminnevitenskap, 2
Døving, Runar (1997). Ernæringsfysiologen. Tidsskrift for Norsk Forening for Ernæringsfysiologer, 2
Døving, Runar (1997). I $redaktør Turisme, fenomen og næring, Oslo, Universitetsforlaget
Døving, Runar (1996). Samtiden, 3, 54–58
Døving, Runar (2005). I $redaktør Arbeid. teori og praksis, Bergen, NHO
Døving, Runar (2005). Prosa
Døving, Runar (2006). Tidsskrift for kulturforskning, 5, 3, 21–36
Døving, Runar (2007). Norsk antropologisk tidsskrift, 18, 1, 22–37
Døving, Runar (2006). Snitt
Døving, Runar (2007). I $redaktør Forbrukersosiologi : makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet, Oslo, Cappelen
Døving, Runar (2007). I $redaktør Under tak - mellom vegger, Gyldendal Akademisk
Døving, Runar (2007). Arr : Idéhistorisk tidsskrift, 19, 2-3, 75–81
Døving, Runar (2009). Minerva
Døving, Runar (2009). Ethnologie francaise, 39 (2)
Døving, Runar (2009). Sosiologi i dag, 39, 3, 94–107
Døving, Runar (2011). Tidsskrift for kulturforskning, 10, 1, 19–35
Døving, Runar (2011). Norsk antropologisk tidsskrift, 22, 1, 18–36
Døving, Runar (2011). I $redaktør Kopi & original: Inversjoner i opprinnelsestenkningens historie, Scandinavian Academic Press
Døving, Runar (2012). I $redaktør Mat/viten : Tekster fra kunnskapens kjøkken, Oslo, Universitetsforlaget
Døving, Runar & Ingun Grimstad Klepp (2003). Prosa , 9, 3, 12–18
Døving, Runar & Ingun Grimstad Klepp (2009). I $redaktør Forbrukerens ansvar, Oslo, Cappelen Akademisk forlag
Døving, Runar & Ingun Grimstad Klepp (2010). Tidsskrift for kjønnsforskning, 34, 4, 366–376
Døving, Runar & Randi Lavik (2006). Tidsskrift for samfunnsforskning, 47, 3, 359–385
Døving, Runar & Randi Lavik (2006). I $redaktør Primary industries facing global markets
Døving, Runar & Marianne Elisabeth Lien (2000). Norsk antropologisk tidsskrift, 2, 108–127
Engelsrud, Gunn ; Ingun Grimstad Klepp & Gun Roos (2011). , SIFO, Oslo
Evjemo, Bente; Dag Slettemeås, Sigmund Akselsen, Victoria Lind Jørgensen & Sindre Wolf (2013). I $redaktør Proceedings of the IADIS International Conference on ICT, SOCIETY AND HUMAN BEINGS, Prague, Czech Republic, July 22-16, 2013 , Lisbon, Portugal, IADIS Press
Frankl, Paola; Lucia Pietroni, Dirk Scheer, Frieder Rubik, Eivind Stø & Eloi Montcada (2005). I $redaktør The Future of Eco-labelling : Making environmental product information systems effective, UK, Greenleaf Publishing Ltd
Frønes, Ivar & Ragnhild Brusdal (2008). I $redaktør Introduksjon til samfunnsvitenskapene : en antologi, Oslo, Universitetsforlaget
Frønes, Ivar & Ragnhild Brusdal (2010). I $redaktør Det norske samfunn, Oslo, Gyldendal Akademisk
Frønes, Ivar & Ragnhild Brusdal (2012).
Haastrup, Lisbeth; Lotte Holm & Unni Kjærnes (2007). I $redaktør Velfærd – dimensioner og betydninger, København, Frydenlund
Halkier, Bente; Lotte Holm, Mafalda Dominguez, Anne Mette Nielsen & Laura Terragni (2007). Journal of Consumer Culture, 7 (3), s 379–402
Hebrok, Marie & Kristin Asdal (2013). I $redaktør Hinsides symbolverdi. Materialiteten i forbruket, Oslo, Novus
Hebrok, Marie & Ingun Grimstad Klepp (2013). Interactions: Studies in Communication & Culture, 4 (1), s 69–83
Hegnes, Atle Wehn (2003). I $redaktør Mat på Norsk, Kristiansund, KOM forlag
Hegnes, Atle Wehn (2006). Sosiologisk Årbok, 11, 1/2, 107–140
Hegnes, Atle Wehn (2007). Anthropology of Food, S2
Hegnes, Atle Wehn; Virginie Amilien & Hanne Torjusen (2006). I $redaktør Ethics and the politics of food, The Netherlands, Wageningen Academic
Heidenstrøm, Nina & Pål Strandbakken (2013). I $redaktør Hinsides symbolverdi. Materialiteten i forbruket, Oslo, Novus
Helle-Valle, Jo (2002). Africa, 72 (2), s 179–202
Helle-Valle, Jo (2002). Tidsskrift for samfunnsforskning, 44 (4), s 507–539
Helle-Valle, Jo (2003). History and Anthropology, 14 (4), s 327–347
Helle-Valle, Jo (2004). I $redaktør Re-thinking Sexualities in Africa, Uppsala, NAI
Helle-Valle, Jo (2003). Unipubavhandlinger
Helle-Valle, Jo (2007). I $redaktør Personlige medier : livet mellom skjermene, Oslo, Gyldendal
Helle-Valle, Jo (2010). I $redaktør Theorising Media and Practice, London, Berghahn
Helle-Valle, Jo (2008). International Review for the Sociology of Sport, 43 (4), s 365–381
Helle-Valle, Jo (2009). I $redaktør Forbrukerens ansvar, Oslo, Cappelen Akademisk forlag
Helle-Valle, Jo (2011). Sosiologisk tidsskrift, 19, 1, 81–86
Helle-Valle, Jo (2011). Tidsskrift for samfunnsforskning, 52, 1, 131–134
Helle-Valle, Jo & Dag Slettemeås (2008). New Media & Society, 10 (1), s 45–66
Helle-Valle, Jo & Ardis Storm-Mathisen (2008). Human IT - Journal for Information Technology Studies as a Human Science, 9 (3)
Hellman, Riitta (1995). Stat & Styring
Hellman, Riitta (1994). Stat & Styring
Hellman, Riitta (1993). Stat & Styring
Hellmann, Matilda & Gun Roos (2012). A welfare policy patchwork, Helsinki, Nordic Centre for Welfare and Social Issues
Holm, Lotte; Marianne P. Ekström, Jukka Gronow, Unni Kjærnes, Thomas Bøker Lund, Johanna Mäkelä & Mari Niva (2012). Anthropology of Food (S7)
Holt, Georgina & Virginie Amilien (2007). Anthropology of Food, S2
Holt, Georgina & Virginie Amilien (2007). Anthropology of Food, S2
Jacobsen, Eivind (2004). I $redaktør The Politics of food, Oxford, New York, Berg
Jacobsen, Eivind (2005). I $redaktør Matgründeren : om å utvikle småskala og spesialiserte matbedrifter, Trondheim, Tapir Akademisk Forlag
Jacobsen, Eivind (2007). I $redaktør Den kultiverte maten, Bergen, Fagbokforlaget
Jacobsen, Eivind (2007). Arr : Idéhistorisk tidsskrift, 19, 2-3, 41–51
Jacobsen, Eivind (2009). I $redaktør Mat og helse i skolen : en fagdidaktisk innføring, Bergen, Fagbokforlaget
Jacobsen, Eivind (2012). Norsk veterinærtidsskrift, 124, 4, 292–297
Jacobsen, Eivind & Arne Dulsrud (2006). I $redaktør Ethics and the politics of food, The Netherlands, Wageningen Academic
Jacobsen, Eivind & Arne Dulsrud (2007). Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 20 (5), s 469–482
Jacobsen, Eivind & Unni Kjærnes (2003). I $redaktør Den politiserte maten, Oslo, Abstrakt
Jensen, Tor Øyvind & Unni Kjærnes (1997). I $redaktør Constructing the new Consumer Society , London, Palgrave
Jervell, Anne Moxnes & Svein Ole Borgen (2004). Acta Agric. Scand., Sect.C, Food Economics, 1, s 108–118
Jervell, Anne Moxnes ; Svein Ole Borgen & Ola Flaten (2004). I $redaktør Marketing Trends for Organic Food in the Advent of the 21st Century, World Scientific Publishing Co Pte Ltd
Jervell, Anne Moxnes ; Hanne Torjusen & Eivind Jacobsen (2006). I $redaktør Ethics and the politics of food, The Netherlands, Wageningen Academic
Johansson, Barbro; Johanna Mäkelä, Gun Roos, Sandra Hillén, Gitte Laub Hansen, Tine Mark Jensen & Anna Huotilainen (2009). Food, Culture and Society: An International Journal of Multidisciplinary Research, 12 (1), s 25–51
Juul Oftebro, Vida (2013). I $redaktør Hinsides symbolverdi. Materialiteten i forbruket, Oslo, Novus
Jègou, Francois & Pål Strandbakken (2013). I $redaktør Consumers and Nanotechnology: Deliberative Processes and Methodologies, Singapore, Pan Stanford Publishing
Keeling, Linda; Adrian Evans, Bjørn Forkman & Unni Kjærnes (2013). I $redaktør Improving farm animal welfare, Wagening Academic
Kjærnes, Unni (2003). Proceedings of the Nutrition Society, 62, s 563–570
Kjærnes, Unni (2003). Appetite, 41 (3), s 251–257
Kjærnes, Unni (1997). I $redaktør Framtidens konsument, Konsumentberedningen, Stockholm
Kjærnes, Unni (1997). I $redaktør Poverty and food in welfare societies, Edition Sigma, Berlin 1997
Kjærnes, Unni (1995). I $redaktør Food, eating, and nutrition as social problems: Constructivist perspectives, Aldine de Gruyter, New York 1995
Kjærnes, Unni (1995). I $redaktør Mat - mer spennende enn vi liker, Oslo, Landbruksforlaget
Kjærnes, Unni (1995). I $redaktør Mat - mer spennende enn vi liker, Oslo, Landbruksforlaget
Kjærnes, Unni (1995). Sosiologi i dag, 25, 3
Kjærnes, Unni (1995). I $redaktør Food Technology, Science and Marketing: European Diet in the Twentieth Century, Scotland , Tuckwell Press
Kjærnes, Unni (1994). I $redaktør Mellom påbud og virkning. Tradisjoner, institusjoner og politikk for forebygging, Oslo, Ad Notam Gyldendal
Kjærnes, Unni (2005). I $redaktør Nye og tradisjonelle trekk i nordisk matkultur. , Voss, Vestnorsk kulturakademi
Kjærnes, Unni (2005). I $redaktør Safe and wholesome food. Nordic reflections. TemaNord 2005:546, Reykjavik, Nordic Council of Ministers
Kjærnes, Unni (2006). Journal of Risk Research, 9 (8), s 911–932
Kjærnes, Unni (2007). I $redaktør Den kultiverte maten, Bergen, Fagbokforlaget
Kjærnes, Unni (2008). Food ethics
Kjærnes, Unni (2010). I $redaktør Threats to Food and Water Chain Infrastructure, Springer
Kjærnes, Unni (2012). Journal of Agricultural & Environmental Ethics, 25 (2), s 145–162
Kjærnes, Unni (2010). NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security (Session 1), s 75–86
Kjærnes, Unni (2011). Tidsskrift for Samfunnsforskning, 52, 4, 523–528
Kjærnes, Unni (2012). Salongen.no
Kjærnes, Unni (2012). Salongen.no
Kjærnes, Unni (2012). Salongen.no
Kjærnes, Unni (2013). The handbook of food research, London, Bloomsbury
Kjærnes, Unni; Arne Dulsrud & Christian Poppe (2006). I $redaktør What's the Beef? : the Contested Governance of European Food Safety, MIT Press
Kjærnes, Unni & Runar Døving (2009). I $redaktør The Rise of Obesity in Europe, Ashgate
Kjærnes, Unni & Runar Døving (2011). Revue d'Histoire Nordique (12), s 27–48
Kjærnes, Unni & Kari Tove Elvbakken (1994). I $redaktør Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, instiutusjoner og politikk for forbebygging, Oslo, Ad Notam Gyldendal
Kjærnes, Unni & Lotte Holm (2007). I $redaktør Understanding consumers of food products, Cambridge, Woodhead
Kjærnes, Unni; Lotte Holm, Jukka Gronow, Johanna Mäkelä & Marianne P. Ekström (2009). I $redaktør Meals in science and practice : Interdisciplinary research and business applications, London, Woodhead
Kjærnes, Unni; Eivind Jacobsen & Randi Lavik (2009). I $redaktør Forbrukerens ansvar, Oslo, Cappelen Akademisk forlag
Kjærnes, Unni & Randi Lavik (2007). I $redaktør L'homme, le mangeur et l'animal. Qui nourrit l'autre ? Les Cahiers de l'Ocha no 12, 2007 , Paris
Kjærnes, Unni & Randi Lavik (2012). I $redaktør Dictionnaire des cultures alimentaires, Paris, Presses Universitaires de France
Kjærnes, Unni & Gun Roos (2012). A welfare policy patchwork, Helsinki, Nordic Centre for Welfare and Social Issues
Kjærnes, Unni & Ursula Tischner (2010). I $redaktør System Innovation for Sustainability 3 - Case Studies in Sustainable Consumption and Production - Food and Agriculture, Sheffield, Greenleaf Publishing
Kjærnes, Unni & Hanne Torjusen (2012). I $redaktør Food practices in transition : changing food consumption, retail and production in the age of reflexive modernity, Routledge
Kjærnes, Unni; Alan Warde & Mark Harvey (2006). I $redaktør Ethics and the politics of food, The Netherlands, Wageningen Academic
Kjørstad, Ingrid (2009). Human IT - Journal for Information Technology Studies as a Human Science, 10 (1)
Kjørstad, Ingrid (2010). I $redaktør System Innovation for Sustainability 3: Case Studies in Sustainable Consumption and Production – Food and Agriculture , Greenleaf Publishing
Klepp, Ingun Grimstad (2000). Norsk Husflid, 35, 5/6
Klepp, Ingun Grimstad (2000). Nordic Textile Journal (1)
Klepp, Ingun Grimstad (2003). Ethnologia Scandinavica, 33, s 61–74
Klepp, Ingun Grimstad (2002). P2-akademiets tidsskriftsserie 10. januar 2002, Y, 123–136
Klepp, Ingun Grimstad (2004). Norsk antropologisk tidsskrift, 15, 227–240
Klepp, Ingun Grimstad (2005). La stå! Utgitt av Riksantikvaren
Klepp, Ingun Grimstad (2005). Tidskrift for kulturforskning, 4, 3, 23–40
Klepp, Ingun Grimstad (2005). I $redaktør Twentieth-century housewives. Meanings and implications of unpaid work , Oslo , unipub Oslo Academic press
Klepp, Ingun Grimstad (2007). Textile: Journal of Cloth and Culture, 5 (3), s 254–275
Klepp, Ingun Grimstad (2006). Magasinet Levende historie
Klepp, Ingun Grimstad (2007). Norsk antropologisk tidskrift, 18, 1, 6–21
Klepp, Ingun Grimstad (2006). Bedre skole
Klepp, Ingun Grimstad (2007). I $redaktør Bruk, kast - og bruk igjen. By og Bygd, Oslo, Norsk Folkemuseum
Klepp, Ingun Grimstad (2007). Teoria Modi: Odejda, Telo, Kultura (Теория моды: Одежда, Тело, Культура) Fashion Theory: Dress, Body, Culture (Russian edition) (6), s 163–188
Klepp, Ingun Grimstad (2008). Teoria Modi: Odejda, Telo, Kultura (Теория моды: Одежда, Тело, Культура) Fashion Theory: Dress, Body, Culture (Russian edition) (7), s 177–205
Klepp, Ingun Grimstad (2009). Одежда, Тело, Культура) Fashion Theory: Dress, Body, Culture (Russian edition) (13), s 101–118
Klepp, Ingun Grimstad (2009). I $redaktør Modets metamorfoser
Klepp, Ingun Grimstad (2008). Personae
Klepp, Ingun Grimstad (2008). Personae
Klepp, Ingun Grimstad (2009). Personae
Klepp, Ingun Grimstad (2009). Ethnologie francaise , 39 (2), s 353–362
Klepp, Ingun Grimstad (2009). Medische Antropologie, 21 (1), s 39–51
Klepp, Ingun Grimstad (2010). Ecotextile news issue No 33 1. April 2010
Klepp, Ingun Grimstad (2010). Teoria Modi: Odejda, Telo, Kultura (Теория моды: Одежда, Тело, Культура) Fashion Theory: Dress, Body, Culture (Russian edition)
Klepp, Ingun Grimstad (2011). Fashion theory, 15 (4), s 451–480
Klepp, Ingun Grimstad (2010). Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion : West Europe, Berg
Klepp, Ingun Grimstad (2010). Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion : West Europe, Berg
Klepp, Ingun Grimstad (2010). Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion : West Europe, Berg
Klepp, Ingun Grimstad (2010). Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion : West Europe, Berg
Klepp, Ingun Grimstad (2010). Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion : West Europe, Berg
Klepp, Ingun Grimstad (2011). , SIFO, Oslo
Klepp, Ingun Grimstad & Charlotte Bik Bandlien (2010). Sau og Geit : Medlemsblad for Norsk Sau og Geit
Klepp, Ingun Grimstad & Mari Bjerck (2012). International Journal of Social Research Methodology, s 1–14
Klepp, Ingun Grimstad; Mari Bjerck & Harald Throne-Holst (2009). Personae
Klepp, Ingun Grimstad; Marie Hebrok & Kirsi Laitala (2013). I $redaktør Hinsides symbolverdi. Materialiteten i forbruket, Oslo, Novus
Klepp, Ingun Grimstad; Marie Hebrok & Tone Skårdal Tobiasson (2013). Personae
Klepp, Ingun Grimstad & Kirsi Laitala (2005). Tekstilforum
Klepp, Ingun Grimstad & Kirsi Laitala (2010). Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology, 40, s 82–93
Klepp, Ingun Grimstad & Kirsi Laitala (2012). Personae, Tidsskrift for klær, kropp, kultur
Klepp, Ingun Grimstad & Silje Skuland (2013). I $redaktør Fashion Wise, Oxfordshire, Inter-Disciplinary Press
Klepp, Ingun Grimstad & Ardis Storm-Mathisen (2005). Fashion Theory: The Journal of Dress, Body and Culture , 9 (3), s 323–342
Klepp, Ingun Grimstad & Ardis Storm-Mathisen (2011). Teoria Modi: Odejda, Telo, Kultura (Теория моды: Одежда, Тело, Культура) Fashion Theory: Dress, Body, Culture (Russian edition), The new literary observer
Klepp, Ingun Grimstad & Pål Strandbakken (2009). Personae
Kulø, Marianne & Lill Margrethe Vramo (2007). Proceedings from the 7th Congress of the European Society for Agricultural and Food Ethics, Vienna, September 13-15, 2007
Laitala, Kirsi & Casper Boks (2012). Journal of Design Research, 10 (1/2), s 121–139
Laitala, Kirsi; Casper Boks & Ingun Grimstad Klepp (2011). International Journal of Consumer Studies, 35 (2), s 254–264
Laitala, Kirsi; Benedicte Hauge & Ingun Grimstad Klepp (2012). I $redaktør Nordic Fashion Studies, Stockholm, Axl Books
Laitala, Kirsi; Benedicte Hauge & Ingun Grimstad Klepp (2010). Fashion Theory: Dress, Body, Culture (Russian edition) Teoria Modi: Odejda, Telo, Kultura (Теория моды: Одежда, Тело, Культура)
Laitala, Kirsi & Heidi Mollan Jensen (2010). Tenside Surfactants Detergents, 47 (6), s 413–420
Laitala, Kirsi & Marit Kjeldsberg (2012). Household and Personal Care Today , 7 (4), s 53–56
Laitala, Kirsi; Marit Kjeldsberg & Ingun Grimstad Klepp (2012). Tenside Surfactants Detergents, 49 (5), s 362–368
Laitala, Kirsi & Ingun Grimstad Klepp (2013). Research Journal of Textile and Apparel, 17 (1), s 50–58
Laitala, Kirsi & Ingun Grimstad Klepp (2013). I $redaktør Hinsides symbolverdi. Materialiteten i forbruket, Oslo, Novus
Laitala, Kirsi; Ingun Grimstad Klepp & Casper Boks (2012). International Journal of Consumer Studies, 36 (2), s 228–237
Laitala, Kirsi; Ingun Grimstad Klepp & Benedicte Hauge (2011). , SIFO, Oslo
Laitala, Kirsi; Ingun Grimstad Klepp & Benedicte Hauge (2011). Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, 3, s 19–41
Lavik, Randi & Marianne Elisabeth Lien (2006). I $redaktør Ethics and the politics of food, The Netherlands, Wageningen Academic
Lavik, Randi & Sturla Nordlund (2009). Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 26 (2), s 205–231
Lieblein, Geir; Charles. A Francis, Wenche Bart-Eide, Hanne Torjusen, Svein Solberg, Lennart Salomonsson, Vonne Lund, Göran Ekblad, Paula Persson, Juha Helenius, Mikko Loiva, Laura Seppänen, Helena Kahiluoto, John Porter, Hanne Olsen, Nadarajah Sriskandarajah, Merit Mikk & Cornelia Flora (2000). Journal of Sustainable Agriculture, 16 (4), s 49–69
Lieblein, Geir; Charles. A Francis & Hanne Torjusen (2001). Human Ecology Review, 8 (1), s 60–71
Lien, Gudbrand; Ola Flaten, Anne Moxnes Jervell, Martha Ebbesvik, Matthias Koesling & Paul Steinar Valle (2006). Review of Agricultural Economics, 28 (1), s 111–132
Lien, Marianne Elisabeth & Eivind Jacobsen (2013). I $redaktør The handbook of food research, London, Bloomsbury
Lillebø, Kjersti; Annechen Bugge & Randi Lavik (2009). Norsk Sjømat
Loureiro, Maria L. & Anne Moxnes Jervell (2005). Tourism Economics, 11 (3), s 451–467
Mertanen, Enni; Gun Roos & Sirpa Sarlio-Lähteenkorva (2005). I $redaktør Urbanisation and health: New challenges in health promotion and prevention, Unipub AS, Oslo Academic Press
Moll, Henri C.; Klaas Jan Noorman, Rixt Kok, Rebecka Engström, Harald Throne-Holst & Charlotte Clark (2005). Journal of Industrial Ecology, 9 (1-2), s 259–275
Moll, Henri C.; Klaas Jan Noorman, Rixt Kok, Rebecka Engström, Harald Throne-Holst & Charlotte Clark (2006). I $redaktør The Earthscan reader in sustainable consumption , London ; Sterling, VA, Earthscan
Munch-Ellingsen, Arne; Sigmund Akselsen, Dag Slettemeås, Bente Evjemo, Simon Engstrøm Nistad & Alexander Svendsen (2013). I $redaktør Proceedings of the International Conference Information Systems 2013, Lisbon, March 13-15, 2013, Lisbon, Portugal, IADIS Press
Neumann, Cecilie Basberg; Mari Rysst & Mari Bjerck (2012). Tidsskrift for kjønnsforskning, 12, 3-4, 240–254
Osmundsvåg, Ingri (2010). I $redaktør, Sheffield, Greenleaf Publishing
Poppe, Christian (2009). I $redaktør Finansiella kriser - betalningssystem och skuldförhållande, Uppsala, Iustus
Poppe, Christian (2009). I $redaktør Forbrukerens ansvar, Oslo, Cappelen Akademisk forlag
Poppe, Christian; Per Arne Tufte & Svein Ole Borgen (2011). Tidsskrift for samfunnsforskning, 52, 4, 543–557
Prättälä, Ritva; Gun Roos, Karin Hushof & Marita Sihto (2002). I $redaktør Reducing inequalities: A European perspective, London, Routledge
Randles, Sally & Harald Throne-Holst (2009). R&D Management, 39 (1), s 109–110
Rasmussen, Terje (2012). i Martin Eide, Leif Ove Larsen og Helle Sjøvåg (red.). Nytt på nett og brett. Journalistikk i forandring., Oslo, Universitetsforlaget
Retterstøl, K & Annechen Bugge (2004). FH-tidsskrift
Roos, Gun (2002). Ecology of Food and Nutrition, 41, 1–19
Roos, Gun (2004). I $redaktør Encyclopedia of Medical Anthropology: Health and illnesses in the world's cultures, New York, Kluwer Academic/Plenum Publishers
Roos, Gun (2005). Scandinavian Journal of Nutrition, 49 (1), s 38–39
Roos, Gun (2007). ''
Roos, Gun (2007). I $redaktør Den kultiverte maten, Bergen, Fagbokforlaget
Roos, Gun (2007). Medical Anthropology Quarterly , 21 (4), s 411–413
Roos, Gun (2009). I $redaktør The Rise of Obesity in Europe, Ashgate
Roos, Gun (2012). I $redaktør Time for food: Everyday food and changing meal habits in a global perspective. Proceedings of the 18th Conference of the International Commission for Ethonological Food Reserach, Åbo Akademi University, Turku, Finland, 18-21 August 2010, Åbo, Finland, Åbo Akademi University Press
Roos, Gun; Arne Dulsrud & Hans Martin Norberg (2005). Political Consumerism : Its Motivations, Power, and Conditions in the Nordic Countries and Elsewhere. Proceedings from the 2nd International Seminar on Political Conusmerism, TemaNord 2005: 517
Roos, Gun; Lars Johansson, Anu Kasmel, Jurate Klumbiene & Ritva Prättälä (2001). Public Health Nutrition, 4, s 35–43
Roos, Gun; Michael Lean & Annie Anderson (2002). Journal of human nutrition and dietetics , 15, s 99–110
Roos, Gun; Ritva Prättälä & Katriina Koski (2001). Appetite, 36, s 1–10
Roos, Gun; Laura Terragni & Hanne Torjusen (2005). Landslaget for lærere i heimkunnskap
Roos, Gun; Laura Terragni & Hanne Torjusen (2007). Anthropogy of Food (S2)
Roos, Gun & Margareta Wandel (2005). Food & Foodways, 13, s 169–180
Rysst, Mari (2002). Barnehagefolk, 18, 1, 62–69
Rysst, Mari (2003). Norsk antropologisk tidsskrift, 14, 2/3, 147–160
Rysst, Mari (2005). Norsk antropologisk tidsskrift
Rysst, Mari (2005). Norsk Antropologisk Tidskrift
Rysst, Mari (2005). Tidsskrift for Ungdomsforskning, 2005, 2, 5–26
Rysst, Mari (2006). Tidsskrift for Velferdsforskning, 9, 2, 88–99
Rysst, Mari (2008). Teoria Modi: Odejda, Telo, Kultura (Теория моды: Одежда, Тело, Культура) Fashion Theory: Dress, Body, Culture (Russian edition) (8), s 239–258
Rysst, Mari (2010). Girlhood Studies, 3 (2), s 68–88
Rysst, Mari (2010). Childhood : a journal of global child research, 17 (1), s 76–93
Rysst, Mari (2010). Teoria Modi: Odejda, Telo, Kultura (Теория моды: Одежда, Тело, Культура) Fashion Theory: Dress, Body, Culture (Russian edition)
Rysst, Mari (2010). Norsk Antropologisk Tidsskrift, 21, 2/3, 97–109
Rysst, Mari (2010). Scandinavian Journal of Public Health, 38 (Suppl 5), s 71–80
Rysst, Mari (2010). I $redaktør Childhood and Consumer Culture, Hampshire, Palgrave Macmillan
Rysst, Mari (2010). Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion : West Europe, Berg
Rysst, Mari (2011).
Rysst, Mari (2011). Norsk Antropologisk Tidsskrift, 22, 1, 64–66
Rysst, Mari (2011). Barn, 29, 2, 47–66
Rysst, Mari (2012). I $redaktør Den globale drabantbyen : Groruddalen og det nye Norge, Oslo, Cappelen Damm Akademisk
Rysst, Mari (2012). I $redaktør On Whiteness, Oxford, Inter-Disciplinary Press
Rysst, Mari (2013). Nordic Journal of Migration Research, 3 (1)
Rysst, Mari; Elling Borgeraas & Runar Døving (2005). ''
Rysst, Mari & Ingun Grimstad Klepp (2012). Health, 4 (5), s 259–267
Rysst, Mari & Lill Margrethe Vramo (2013). I $redaktør Making sense of consumption, Gøteborg, Centre for Consumer Science
Røssvoll, Elin Halbach; Randi Lavik, Øydis Ueland, Eivind Jacobsen, Therese Hagtvedt & Solveig Langsrud (2013). Journal of Food Protection, 76 (11), s 1939–1947
Røssvoll, Elin Halbach; Øydis Ueland, Therese Hagtvedt, Eivind Jacobsen, Randi Lavik & Solveig Langsrud (2012). Journal of Food Protection, 75 (9), s 1673–1690
Scheffels, Janne & Randi Lavik (2012). Tobacco Control
Schipper, Liesbeth; Hanne Torjusen, Volkert Beekman, Laura Terragni & Michiel Korthals (2006). I $redaktør Ethics and the politics of food, The Netherlands, Wageningen Academic
Scholl, Gerd; Frieder Rubik, Harri Kalimo & Eivind Stø (2008). Ökologisches Wirtschaften
Skarstad, Guro Ådnegard; Laura Terragni & Hanne Torjusen (2007). International Journal of Sociology of Food and Agriculture, 15 (3), s 75–90
Skuland, Silje; Virginie Amilien & Sigurd Bergflødt (2012). Anthropology of Food (S7)
Skuland, Silje & Gunnar Vittersø (2013). I $redaktør Hinsides symbolverdi. Materialiteten i forbruket, Oslo, Novus
Skuland, Silje & Siv Elin Ånestad (2012). Anthropology of Food (S7)
Slettemeås, Dag (2009). Journal of Consumer Policy, 32 (3), s 219–244
Slettemeås, Dag (2013). Observatorio (OBS*) Journal, Special Issue 'Introducing Media, Technology and the Migrant Family: Media Uses, Appropriations and Articulations in a Culturally Diverse Europe', s 33–59
Slettemeås, Dag; Bente Evjemo, Sigmund Akselsen, Arne Munch-Ellingsen, Sindre Wolf & Victoria Lind Jørgensen (2013). I $redaktør Proceedings of the International Conference Information Systems 2013, Lisbon, Portugal, March 13-15, 2013, Lisbon, Portugal, IADIS Press
Stamsø, Mary-Ann (2005). I $redaktør Velferdsstaten i endring : norsk helse- og sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre, Oslo, Gyldendal Akademisk
Stamsø, Mary-Ann (2005). I $redaktør Velferdsstaten i endring : norsk helse- og sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre, Oslo, Gyldendal Akademisk
Stamsø, Mary-Ann (2005). I $redaktør Velferdsstaten i endring : norsk helse- og sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre, Oslo, Gyldendal Akademisk
Stamsø, Mary-Ann (2005). I $redaktør Velferdsstaten i endring : norsk helse- og sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre, Oslo, Gyldendal Akademisk
Stamsø, Mary-Ann (2005). I $redaktør Velferdsstaten i endring : norsk helse- og sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre
Stamsø, Mary-Ann (2009). Scandinavian political studies, 32 (2), s 195–220
Stamsø, Mary-Ann (2010). Housing, Theory and Society, 27 (1), s 64–75
Stamsø, Mary-Ann (2008). European Journal of Housing Policy, 8 (4), s 379–397
Stamsø, Mary-Ann (2010). Housing Studies, 25 (5), s 591–605
Stamsø, Mary-Ann (2002). Tidsskrift for velferdsforskning, 5, 4, 182–193
Stamsø, Mary-Ann (2012). Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, bolig og byplan og regional utvikling
Stamsø, Mary-Ann (2009).
Storm-Mathisen, Ardis (2006). Barn, 4, 11–30
Storm-Mathisen, Ardis (2010). Sosiologisk Tidsskrift, 18, 4, 307–331
Storm-Mathisen, Ardis (2011). , SIFO, Oslo
Storm-Mathisen, Ardis (2012). I $redaktør Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning, Oslo, Gyldendal Akademisk
Storm-Mathisen, Ardis (2013). I $redaktør Making Sense of Consumption. Selections from the 2nd Nordic Conference on Consumer Research 2012, Gothenburg, Centre for Consumer Science
Storm-Mathisen, Ardis & Ragnhild Brusdal (2009). I $redaktør Forbrukerens ansvar, Oslo, Cappelen Akademisk forlag
Storm-Mathisen, Ardis & Jo Helle-Valle (2008). I $redaktør Mediated Crossroads : Identity, Youth Culture and Ethnicity. Theoretical and Methodological Challenges, Nordicom
Storm-Mathisen, Ardis & Ingun Grimstad Klepp (2006). Ethnologia Scandinavica A Journal for Nordic Ethnolgy, 36, s 91–106
Strandbakken, Pål (2009). International Journal of Consumer Studies, 33 (2), s 146–150
Strandbakken, Pål (2010). ''
Strandbakken, Pål (2012). Sosiologi i dag, 42, 2, 80–87
Strandbakken, Pål (2013). I $redaktør Consumers and Nanotechnology: Deliberative Processes and Methodologies, Singapore, Pan Stanford Publishing
Strandbakken, Pål (2013). I $redaktør Consumers and Nanotechnology: Deliberative Processes and Methodologies, Singapore, Pan Stanford Publishing
Strandbakken, Pål (2013). I $redaktør Consumers and Nanotechnology: Deliberative Processes and Methodologies, Singapore, Pan Stanford Publishing
Strandbakken, Pål & Nina Heidenstrøm (2013). I $redaktør Hinsides symbolverdi. Materialiteten i forbruket, Oslo, Novus
Strandbakken, Pål & Nina Heidenstrøm (2013). I $redaktør Hinsides symbolverdi. Materialiteten i forbruket, Oslo, Novus
Strandbakken, Pål & Nina Heidenstrøm (2013). I $redaktør Hinsides symbolverdi. Materialiteten i forbruket, Oslo, Novus
Strandbakken, Pål & Eivind Stø (2007). I $redaktør Creative communities : people inventing sustainable ways of living, Milano, Edizioni
Strandbakken, Pål & Eivind Stø (2013). I $redaktør The Global Challenge of Encouraging Sustainable Living. Opportunities, Barriers, Policy and Practice, Cheltenham, Edward Elgar
Strandbakken, Pål; Harald Throne-Holst & Eivind Stø (2009). I $redaktør Forbrukerens ansvar, Oslo, Cappelen Akademisk forlag
Stø, Eivind (2013). I $redaktør Consumers and Nanotechnology: Deliberative Processes and Methodologies, Singapore, Pan Stanford Publishing
Stø, Eivind (2013). I $redaktør Consumers and Nanotechnology: Deliberative Processes and Methodologies, Singapore, Pan Stanford Publishing
Stø, Eivind; Randi Lavik & Eivind Jacobsen (2007). I $redaktør Makt, mening og struktur : festskrift til Sigmund Grønmo, Bergen, Fagbokforlaget
Stø, Eivind; Gerd Scholl & Pål Strandbakken (2013). I $redaktør Consumers and Nanotechnology: Deliberative Processes and Methodologies, Singapore, Pan Stanford Publishing
Stø, Eivind & Pål Strandbakken (2005). I $redaktør The Future of Eco-labelling : Making environmental product information systems effective, UK, Greenleaf Publishing Ltd
Stø, Eivind & Pål Strandbakken (2005). I $redaktør The Future of Eco-labelling : Making environmental product information systems effective, UK, Greenleaf Publishing Ltd
Stø, Eivind; Harald Throne-Holst, Pål Strandbakken & Gunnar Vittersø (2008). I $redaktør System Innovation for Sustainability 1, Greenleaf
Stø, Eivind; Harald Throne-Holst & Gunnar Vittersø (2005). I $redaktør Consumers, Policy and the Environment. A tribute to Folke Ölander, Springer
Stø, Eivind; Harald Throne-Holst & Gunnar Vittersø (2005). I $redaktør PROCEEDINGS Sustainable Consumption: The Contribution of Research, Trondheim, NTNU, IndEcol
Stø, Eivind; Ursula Tischner & Arnold Tukker (2010). System Innovation for sustainability 3 - Case studies in Sustainable Consumption and Production - Food and Agriculture, Sheffield, Greenleaf Publishing
Tangeland, Torvald (2012).
Tangeland, Torvald; Øystein Aas & Alf Odden (2013). Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism
Terragni, Laura (2005). I $redaktør Taking Responsibility. CCn conference proceedings-Bratislava 2005
Terragni, Laura (2006). Appetite (Special Issue: Shifting responsibilities for Food in Europe), Appetite (47), s 170–176
Terragni, Laura (2008). I $redaktør Assessing Information as Consumer Citizens
Terragni, Laura & Unni Kjærnes (2005). TemaNord 2005:517, Copenhagen: The Nordic Council of Ministers
Terragni, Laura & Hanne Torjusen (2006). arbeitsergebnisse, Heft 60, s 53–61
Terragni, Laura; Hanne Torjusen & Gunnar Vittersø (2009). Anthropology of Food (S5)
Theien, Iselin (2009). I $redaktør Forbrukerens ansvar, Oslo, Cappelen Akademisk forlag
Theien, Iselin (2009). Anthropology of food (S5)
Theien, Iselin (2010). I $redaktør Danske tilstander - Norske tilstander 1940-45, Oslo, Press
Theien, Iselin (2011). Lokalhistorisk magasin
Theien, Iselin (2011). The English Historical Review, 126 (April), s 508–509
Theien, Iselin (2011). The English Historical Review, 126 (August), s 1020–1022
Theien, Iselin (2011). Tidsskrift for Samfunnsforskning, 52, 4, 529–541
Theien, Iselin (2011). Comparativ : Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende Gesellschaftsforschung, 21 (3), s 67–78
Theien, Iselin (2011). Tidsskrift for samfunnsforskning , 52, 4, 581–584
Throne-Holst, Harald (2005). I $redaktør eceee 2005 Summer Study Proceedings. What works & Who delivers?, Stockholm, eceee
Throne-Holst, Harald (2013). I $redaktør Hinsides symbolverdi. Materialiteten i forbruket., Oslo, Novus
Throne-Holst, Harald; Sally Randles, Christian Greiffenhagen, Pål Strandbakken & Eivind Stø (2009). I $redaktør Technoscience in Progress. Managing the Uncertainty of Nanotechnology, IOS Press
Throne-Holst, Harald & Arie Rip (2011). European Journal of Law and Technology, 2 (3)
Throne-Holst, Harald & Pål Strandbakken (2005). I $redaktør PROCEEDINGS Sustainable Consumption: The Contribution of Research, Trondheim, Norway, IndEcol, NTNU
Throne-Holst, Harald & Pål Strandbakken (2009). Journal of Consumer Policy, 32 (4), s 393–402
Throne-Holst, Harald & Pål Strandbakken (2013). I $redaktør Consumers and Nanotechnology: Deliberative Processes and Methodologies, Singapore, Pan Stanford Publishing
Throne-Holst, Harald; Pål Strandbakken & Eivind Stø (2008). Management of Environmental Quality: an International Journal, 19 (1), s 54–66
Throne-Holst, Harald & Eivind Stø (2008). Technology Analysis & Strategic Management, 20 (1), s 99–112
Throne-Holst, Harald; Eivind Stø & Pål Strandbakken (2007). Journal of Cleaner Production, 15 (13-14), s 1328–1336
Torjusen, Hanne ; Anne Lise Brantsæter, Margaretha Haugen, Geir Lieblein, Hein Stigum, Gun Roos, Gerd Holmboe-Ottesen & Helle Margrete Meltzer (2010). BMC Public Health, 10
Torjusen, Hanne ; Geir Lieblein, Tormod Næs, Margaretha Haugen, Helle Margrete Meltzer & Anne Lise Brantsæter (2012). BMC Public Health, 12 (1)
Torjusen, Hanne ; Geir Lieblein & Gunnar Vittersø (2008). Local Environment, 13 (3), s 219–234
Torjusen, Hanne ; Geir Lieblein, Margareta Wandel & Charles. A Francis (2001). Food Quality and Preference, 12, s 207–216
Tucker, Arnold & Eivind Stø (2008). Journal of Cleaner Production, 16 (11), s 1143–1145
Tufte, Per Arne (2005). Tidsskrift for velferdsforskning, 8, 1, 2–18
Tufte, Per Arne (2006). Tidsskrift for samfunnsforskning, 2, 303–306
Tufte, Per Arne (2007). I $redaktør Kvantitativ analyse med SPSS : en praktisk innføring i kvantitative analyseteknikker, Trondheim, Tapir
Vestvik, Marit (2008). Fortidsvern
Vestvik, Marit (2006). Byminner
Vestvik, Marit (2006). Utstillingskatalog Maihaugen
Vestvik, Marit (2006). Maihaugenbladet
Vestvik, Marit (2005). Norsk Skogmuseum
Vestvik, Marit (2005). Fremtid for fortiden. Medlemsblad for fortidsminneforeningen
Vestvik, Marit (2013). I $redaktør Hinsides symbolverdi. Materialiteten i forbruket, Oslo, Novus
Vestvik, Marit & Ingrid Melgård (2010). Årbok 2010 : Fortidsminneforeningen, Oslo, Fortidsminneforeningen
Vittersø, Gunnar (2007). Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 7 (3), s 266–280
Vittersø, Gunnar (2012). I $redaktør Lokal og regional mat. Samhandling, innovasjon og identitet i alternative matverdikjeder, Trondheim, Tapir Akademisk Forlag
Vittersø, Gunnar & Virginie Amilien (2005). Anthropology of Food, 2005 (4), s 1–4
Vittersø, Gunnar & Virginie Amilien (2011). Anthropology of food (8)
Vittersø, Gunnar; Bjørn Jansen, Geir Lieblein, Hanne Torjusen & Edvin Østergaard (2004). I $redaktør Farming and rural systems research and extension. Proceedings of the 6th European IFSA Symposium, April 4-7, 2004, Vila Real, Portugal
Vittersø, Gunnar & Anne Moxnes Jervell (2011). International Journal of Sociology of Agriculture and Food, 18 (1), s 54–69
Vittersø, Gunnar; Geir Lieblein, Hanne Torjusen, Bjørn Jansen & Edvin Østergaard (2005). Anthropology of Food (http://www.aofood.org) - Local foods - Aliments "locaux" , 4
Vramo, Lill Margrethe (2009). I $redaktør Forbrukerens ansvar, Oslo, Cappelen Akademisk forlag
Vramo, Lill Margrethe (2012). I $redaktør Ethical consumption: social value and economic practice, New York, Berghahn
Vramo, Lill Margrethe (2012). I $redaktør Den globale drabantbyen : Groruddalen og det nye Norge, Oslo, Cappelen Damm Akademisk
Wandel, Margareta & Annechen Bugge (1995). Landbruksøkonomisk Forum, 12 (1)
Wandel, Margareta & Annechen Bugge (1995). Food Quality and Preference (8 (1)), s 19–26
Wandel, Margareta & Gun Roos (2005). Appetite, 44 (1), s 93–102
Wandel, Margareta & Gun Roos (2006). Social Science & Medicine, 62 (12), s 3024–3034
Wandel, Margareta; Marte K. Råberg & Gun Roos (2011). I $redaktør The Handbook of Stress in the Occupations, Cheltenham, UK, Edward Elgar Publishing Limited
Ånestad, Siv Elin (2012). I $redaktør On Whiteness, Oxford, Inter-Discipliniary Press
Åsebø, Kjartan; Anne Moxnes Jervell, Geir Lieblein, Mads Svennerud & Charles. A Francis (2007). Journal of Sustainable Agriculture, 30 (4), s 67–93