arvid@sifo.no

Søk:

10.07.2015

Tekstiler i Norden: Bærekraftige forslag

Når Nordisk ministerråd presenterer sin handlingsplan for å oppnå en bærekraftig utvikling for tekstiler, har de utelatt flere forslag til gode virkemidler. Økt levetid framfor gjenbruk er ett av disse forslagene.

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) har sammen med Sustainable Fashion Academy, IVL Svenska Miljöinstitutet, Copenhagen Resource Institute og Nordic Fashion Association sett nærmere på mulighetene for en bærekraftig utvikling for tekstiler i Norden. Arbeidet har vært ledet at SIFO-forsker Ingun Grimstad Klepp, om målet har vært å kartlegge initiativer innen bærekraftig utvikling for tekstiler i Norden og å komme med forslag til en nordisk handlingsplan. Rapporten kan leses her http://dx.doi.org/10.6027/TN2015-545

Les mer

09.07.2015

Økologisk mat og misdannelse i urinrørsåpningen hos guttebarn

- ny artikkel

Gravide som spiste økologisk mat i svangerskapet hadde halvert sannsynlighet for å få gutter med misdannelse i urinrørsåpningen (hypospadi) sammenlignet med dem som ikke spiste økologisk mat.
Det viser resultatene fra en ny studie fra Folkehelseinstituttets Mor og barn-undersøkelse som nylig ble publisert i det amerikanske tidsskriftet Environmental Health Perspectives (http://ehp.niehs.nih.gov/1409518/)  Arbeidet er finansiert av Forskningsrådet og inngår i SIFO-forsker Hanne Torjusens   doktorgradsprosjekt som har som mål å undersøke om det å velge økologisk produsert mat i svangerskapet er forbundet med helsen til mor og/eller barn.
 

Les mer

06.07.2015

The monopolisation of the Norwegian slot machine

- ny SIFO-rapport

SIFO-forskning viser at monopolisering av det norske spilleautomatmarkedet gjennom Norsk Tipping er en historie om en stat og et selskap som vet hva de ønsker -og gjør hva de vil.  Først og fremst brukes makten de har fått gjennom formelle politiske kanaler.  Det lages også allianser med kompetente bedrifter og organisasjoner som arbeider for å bekjempe en felles fiende; de private operatører og onlinevirksomheter som tilbyr sine spill fra utlandet. Selv om mange aktører er bekymret for utviklingen av monopol, er de positive dersom det så vidt klarer å holde antall problemspillere på et lavt nivå.
 

Les mer

01.07.2015

Frihet, ikke bærekraftig!

Ny artikkel : Studying Sustainable Change: From ABC to Practice

Alternative tenkemåter som kunne tenkes å endre samfunnet i mer bærekraftig retning, blir undertrykket. I stedet forvalter vi kloden med utgangspunkt i filosofien om individets frihet til å velge.

Forskerne Anita Borch, Gunnar Vittersø og Eivind Stø ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) peker i et nytt forskningsarbeid på at paradigmet kjent som Attitude-Behaviour-Choice (ABC), dominerer måten vi forstår verden på. Paradigmet innebærer at vi legger vekt på friheten til å velge.

Les mer

29.06.2015

Kommersialisering og oppvekst

Rapport: Barn og unge om kropp, kjøpepress og reklame

Barn og unge er opptatt av å ha en sunn og slank kropp, flertallet opplever ikke et press på å ha det nye og fineste og dyreste – og flertallet føler heller ikke at reklame får dem til å mase for å få ting. Men data fra SIFO viser også at det er forskjeller, mellom jenter og gutter, ulike aldersgrupper og for barn som bor i ulike deler av landet.

Les mer

Nyhetsarkiv Pressemeldinger
SIFOs Referansebudsjett
Tall om forbruk
→ SIFO Survey
SIFO (Org.nr: 971 036 885) Postboks 4682 Nydalen, 0405 Oslo - Sandakerveien 24 C, Bygg B
tlf: 22 04 35 00 - faks: 22 04 35 04 sifo@sifo.no - Informasjonssjef: Berit N. Fjeldheim