arvid@sifo.no

Søk:

26.08.2014

Journal of Design Research har publisert Marie Hebroks artikkel Design for longevity: taking both the material and social aspects of product-life into account

Artikkelen diskuterer hvordan man kan bruke samfunnsvitenskapelige metoder og perspektiver i designforskning med mål om å øke levetiden på produkter. Artikkelen bygger på en studie av hvorfor folk kvitter seg med møbler. Ved å trekke på samfunnsvitenskapelig teori og metode studerer forfatteren prosessen som ligger bak avhendingsbeslutningen. Målet var både å fremskaffe kunnskap som kan brukes i designprosesser der det skal utvikles møbler eller andre produkter med lang levetid, samt å vise hvordan samfunnsvitenskapelig metode kan brukes i designforskning og praksis.

Les mer

07.08.2014

Ny SIFO-artikkel av Lisbet Berg: Hvem drar fordel av atferds-økonomien?

Fagtidsskriftet Economic Analysis and Policy har nå publisert Lisbet Bergs artikkel 'Who benefits from behavioural economics?' 

Les mer

06.08.2014

Ny SIFO-rapport: Om framtidens forbruksvaner - et 30 års perspektiv

I denne rapporten diskuterer vi hvordan forbruksutviklingen kan tenkes å påvirke dimensjoneringen og innretningen av morgendagens infrastruktur for godstransport. Diskusjonen har et 30 års perspektiv.

Les mer

18.06.2014

Ny SIFO-rapport: Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester

Det har ikke vært store endringer i andelen som skifter, bank, forsikring, strøm- TV- og Internett leverandører i perioden 2005 til 2014. Det er imidlertid interessant å legge merke til at mens det var forholdsvis stor mobilitet i telemarkedet i 2005, er andelen som byttet leverandør i 2014 redusert betraktelig. Andelen som reforhandler sine betingelser i bank er redusert betydelig i perioden 2009 til 2014. Det er en vesentlig høyere aktivitet i mobiliteten til forsikringskundene, men her er det også en reduksjon fra 2011 til 2014.
Les mer

17.06.2014

Forbrukstrender 2014

SIFO-survey ute med rapport for 2014
Funnene fra årets survey er nå klare:

• Sunn, slank og veltrent kropp – viktig statussymbol
• De unge er klare for søndagsåpne butikker
• Reklame - ikke alltid irriterende
• Internett skaper aktive forbrukere
• Arv av klær som miljøstrategi
• Mobilen - ungdommens nye lommebok
• Teknologisk utvikling skal redde miljøet
• Lånefinansiert forbruk
Les mer

Nyhetsarkiv Pressemeldinger
SIFOs Referansebudsjett
SIFO-survey
SIFO (Org.nr: 971 036 885) Postboks 4682 Nydalen, 0405 Oslo - Sandakerveien 24 C, Bygg B
tlf: 22 04 35 00 - faks: 22 04 35 04 sifo@sifo.no - Informasjonssjef: Berit N. Fjeldheim