arvid@sifo.no

Søk:

24.10.2016

Seminar: Inkluderende forbruk

1. og 2. november 2016

Forbruksforskningsinstituttet SIFO inviterer til seminareet Inkluderende forbruk 1. og 2. november. På programmet står blant annet bruk av teknologi, universell utforming og forbrukerbarrierer. Dag to er innvandreres sårbarhet og økonomiske ytelser til beboere i asylmottak blant temaene.

Les mer

13.10.2016

Veikart for grønn handel 2050

Handelen ønsker å være en del av det grønne skiftet. 

Les mer

28.09.2016

Årets formidler: Ingun Grimstad Klepp

Norges forskningsråds formidlingspris 2016

Forbruksforsker Ingun Grimstad Klepp er tildelt Forskningsrådets formidlingspris 2016. Hun mottar prisen under Forskningsrådets festaften i Oslo Konserthus 28. september. Juryen peker blant annet på Klepps evne til å kombinere høy vitenskapelig produksjon med høy populærvitenskapelig formidlingsaktivitet.

Les mer

27.09.2016

Bærekraft i små initiativer?

Ny artikkel

Kan små initiativer bidra til bærekraftig endring? spør SIFOs forskningsleder Anita Borch i en ny artikkel. En gruppe som innførte kjøpestopp, reduserte innkjøpet av klær –  men de store kildene til klimagassutslipp ble ikke mindre.

Les mer

22.09.2016

Mat som praksis og kunnskap

Disputas 23. september

«Mat som praksis og kunnskap. En sosiologisk studie over matens materielle, diskursive og sosiale forutsetninger» er tittelen på avhandlingen som SIFO-forsker Silje Skuland skal forsvare 23. september.

Les mer

Nyhetsarkiv Pressemeldinger
SIFOs Referansebudsjett
Tall om forbruk
→ SIFO Survey
Følg oss på Twitter
Forbruksforskningsinstuttet SIFO Postboks 4 St Olavs plass, 0130 Oslo - Sandakerveien 24 C, Bygg B
tlf: 22 04 35 00 - faks: 22 04 35 04 sifo@sifo.no - Informasjonssjef: Berit N. Fjeldheim