arvid@sifo.no

Søk:

26.09.2014

Kjøtt står i en særstilling i norsk matreklame

Ny SIFO-rapport

Det brukes betydelig mer penger på å markedsføre kjøtt enn fisk, frukt og grønt. Både i TV-reklamer og kundeaviser er kjøtt den dominerende produktgruppen. Dagligvarekjedene bruker i stor grad kjøtt for å lokke kunder til butikken.

Les mer

17.09.2014

Ny artikkel av Kirsi Laitala

Kirsi Laitala har publisert en artikkel i tidsskriftet International Journal of Consumer Studies, med tittel ”Consumers’ clothing disposal behaviour – a synthesis of research results”.

Les mer

16.09.2014

Ny artikkel av Mari Rysst i Childhood

Mari Rysst publiserer nå en artikkel i tidsskriftet Childhood, med tittel ”Friendship and gender identity among girls in a multicultural setting in Oslo”.

Les mer

12.09.2014

Økologisk mat kan gi færre tilfeller av svangerskapsforgiftning

Gravide som ofte spiser økologiske grønnsaker har lavere risiko for å få svangerskapsforgiftning enn kvinner som sjelden eller aldri gjør det.

Det viser en artikkel med data fra Folkehelseinstituttets store Mor og barn-undersøkelse (MoBa) som nylig ble publisert i British Medical Journal Open. Artikkelen inngår i SIFO-forsker Hanne Torjusens doktorarbeid.
Les mer

11.09.2014

12. september disputerer SIFO-forsker Kirsi Laitala for graden ph.d.graden

- ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

M.Sc. Kirsi Maria Laitala har til forsvar for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for produktdesign, innlevert avhandling med tittel:

«Clothing Consumption. An Interdisciplinary Approach to Design for Environmental Improvement»

Les mer

Nyhetsarkiv Pressemeldinger
SIFOs Referansebudsjett
SIFO-survey
SIFO (Org.nr: 971 036 885) Postboks 4682 Nydalen, 0405 Oslo - Sandakerveien 24 C, Bygg B
tlf: 22 04 35 00 - faks: 22 04 35 04 sifo@sifo.no - Informasjonssjef: Berit N. Fjeldheim