arvid@sifo.no

Søk:

29.04.2016

SAMSVAR: Det grønne skiftet - «Fifty Shades of Green»?

Seminar i Oslo 12.mai

Mesteparten av dagens miljøpolitikk er ren symbolpolitikk som har minimal effekt på de store miljøutfordringene, sier NIVA-forsker Bjørn Kaltenborn på Forskningsrådets nettsider. Dette – og noen nye spørsmål – er tema på SAMSVAR-seminaret 12. mai.

Les mer

29.04.2016

Ansvarlig forskning og teknologiutvikling

- viktig med ELSA-analyser hevder SIFO-forskere

I norsk og internasjonal forskningspolitikk er det et uttalt ønske om at forskningen blir mer ansvarsbevisst. Det vil si at forskere som jobber med teknologi- og innovasjonsprosjekter også må tenke på de etiske og samfunnsmessige konsekvensene i forskningsprosessen.

Les mer

25.04.2016

Kjedelig faktum: Økt forbruk gir flere miljøbelastninger

Vi bruker mer og reiser mer. Og miljøproblemene øker selv om miljøteknologien gjør framskritt. 

Les mer

25.04.2016

Mål: Universelt utformede markedsplasser

Nye rapporter fra SIFO

Hvilke barrierer møter funksjonshemmede på når de skal kjøpe varer og tjenester og delta i vanlige forbruksaktiviteter? SIFO har snakket med funksjonshemmedes organisasjoner og fulgt funksjonshemmede i hverdagen.

Les mer

25.04.2016

Forbruk og det grønne skiftet - frokostseminar

Frokostseminar 25.4.16

Handler det grønne skiftet mest om lavere miljøbelastning ved produksjon av produkter og tjenester – og om teknologi som reduserer utslipp til miljøet og reduserer energiforbruket? Slike spørsmål lå på bordet da SIFO arrangerte frokostseminar om det grønne skiftet 25. april. Se hvordan møtet ble referert via Twitter!

Les mer

Nyhetsarkiv Pressemeldinger
SIFOs Referansebudsjett
Tall om forbruk
→ SIFO Survey
Følg oss på Twitter
SIFO (Org.nr: 971 036 885) Postboks 4682 Nydalen, 0405 Oslo - Sandakerveien 24 C, Bygg B
tlf: 22 04 35 00 - faks: 22 04 35 04 sifo@sifo.no - Informasjonssjef: Berit N. Fjeldheim