arvid@sifo.no

Søk:

24.02.2015

Ser ikke fordeler ved økologisk mat

Mediediskurs påvirker forbrukerholdninger

Norske landbruksmyndigheter har et mål om at økologiske produkter skal utgjøre 15 prosent av matforbruket innen 2020. Men sammenliknet med for 15 år siden er det nå færre forbrukere som mener at det er fordeler ved å kjøpe økologisk mat. Flere mener at økologisk mat har dårlig kvalitet, og de har i mindre grad tillit til at mat merket som økologisk virkelig er økologisk produsert.

Les mer

17.02.2015

De fleste sier de har stabil privatøkonomi

De siste årene har et stort flertall av de norske husholdningene opplevd at inntektene og utgiftene har holdt seg på et noenlunde stabilt nivå. En en økende andel av husholdningene har imidlertid tilbakevendende betalingsproblemer. Samtidig har åtte av ti av oss ett eller flere kredittkort.

Les mer

16.02.2015

Eldre ikke mer sårbare forbrukere

- ny SIFO-rapport

Eldre mennesker er mer økonomiske og mer miljøvennlige enn yngre. Dårlig tid, manglende økonomisk sans og dårlige regneferdigheter gjør unge mennesker sårbare i forbrukerrollen, ifølge en studie fra Statens institutt for forbruksforskning. 

Les mer

14.01.2015

Forbruket av fisk og grønnsaker er langt lavere enn anbefalingene

- nye forskningsresultater fra SIFO

Bare et mindretall av oss innfrir Helsemyndighetenes anbefalinger om 3-4 middagsporsjoner  fisk eller sjømat og 2-3 porsjoner med grønnsaker i uken. Bare 17 prosent svarte at de spiste fisk og sjømat til middag 3 dager i uken eller oftere. Andelen som spiste 2-3 porsjoner grønnsaker daglig var 15 prosent.  Det er altså et stykke igjen før de ernæringspolitiske målsettingene er nådd.
40 prosent begrunnet sitt lave fiskeforbruk med «lite utvalg i butikken». Det var imidlertid tydelig at kjøtt – og særlig storfekjøtt – er en konkurrent til fisk på tallerkenen. Så mange som 42 prosent mente en viktig begrensning for å spise mer fisk og sjømat, var at de foretrakk kjøtt. Pris og kunnskap ble ikke oppfattet som en like stor begrensning. Det gjorde heller ikke skepsis til produksjonsmetoder.

Les mer

08.01.2015

Hvordan nå de ernæringspolitiske målsettingene om økt forbruk av fisk og grønnsaker?

Seminar 15. januar– på Alna Radisson i Oslo.

I forbindelse med avslutningen av forskningsprosjektet «HealthMeal. Possibilities and barriers for increased consumption of fish and vegetable in meals eaten at home and outside home», har Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) med samarbeidspartnere invitert til seminar om hvordan man kan legge til rette for økt forbruk av fisk og grønnsaker.

Les mer

Nyhetsarkiv Pressemeldinger
SIFOs Referansebudsjett
SIFO-survey
SIFO (Org.nr: 971 036 885) Postboks 4682 Nydalen, 0405 Oslo - Sandakerveien 24 C, Bygg B
tlf: 22 04 35 00 - faks: 22 04 35 04 sifo@sifo.no - Informasjonssjef: Berit N. Fjeldheim