arvid@sifo.no

Search:
Staff > Research

Strandbakken, Pål

Researcher
Phone: +47 67 23 56 35
pal.strandbakken@sifo.no

Publications

2016Hverdagsteknologi - forbrukernes hjelpemidler i velferdssamfunnet? : En utredning om mulighetene for en informasjonsportal
2015Energisparende teknologier i norske husholdninger: : Luft til luft varmepumper
2012Air to air heat pumps in Norwegian households : Technological and market development, media analysis, and the use of practice theory to study consumption
2010The future of deliberative processes on nanotechnology
2007Produktlevetid og miljø : muligheter og hindringer for en refleksiv økologisk modernisering av forbruket; en teoretisk og empirisk undersøkelse
2007Produktlevetid og miljø : muligheter og hindringer for en refleksiv økologisk modernisering av forbruket; en teoretisk og empirisk undersøkelse
2006"Enova anbefaler!" : Utfordringer og muligheter ved en anbefalelsesordning
2006Barrierer for gode energiløsninger i husholdningene
2005Tradition, innovation and high modernity. Sociological perspectives on creative sustainability. A sociological review of the cases.
2002Consumers and environmental information : A survey of consumers’ use of and attitudes towards environmental product information in Germany, Italy, Norway and Spain
1998Grønt husholdningsbudsjett. Veiledning til et mindre miljøbelastende forbruk
1997Produktlevetid og produktkultur. En undersøkelse av forbrukeroppfatninger
1995Bærekraftig forbruk : en teoretisk drøfting og empirisk tilnærming til diskusjonen om et bærekraftig forbruk
2016Forbruk og det grønne skiftet
2007Produktlevetid og miljø : muligheter og hindringer for en refleksiv økologisk modernisering av forbruket; en teoretisk og empirisk undersøkelse
2016Innledning. Forbruk og det grønne skiftet
2015Consumer influence and stakeholder involvement for a greener welfare society: a brief overview of Eivind Stø's professional career
2015Third-generation deliberative processes: from consumer research to participatory democracy
2013Standardisation as a Form of Deliberation
2013Outline of the Book
2013Emerging Technologies and Democracy
2013Citizens' Conference, Ile-de-France
2013Conclusions: Towards a Third Generation of Delibarative Processes
2013Hinsides symbolverdi
2013Mobiltelefoner og frysere : Forbrukerpraksiser og produkters levetid
2013Å leke Gud med utendørsklimaet : Terrassevarmere og energibruk
2013Utgang
2013An Online Platform for Further Deliberative Processes
2013Decoupling environmental impact from economic growth in Norway : Viable policy or techno-optimistic fantasy?
2012Litteratur/sosiologi/kunst : bokessay
2010Forbruk og livsstil i Økotopia : Noen refleksjoner rundt et nullvekstcenario
2009” – Nobody Told Me I Was a Nano-Consumer” : The Challenges of Nanotechnologies to Consumer Rights
2009Sociology fools the technician? : Product durability and social constraints to eco efficiency for refrigerators and freezers
2009Nyanser av grønt
2009Risk, Responsibility, Rights, Regulation and Representation in the Value Chain of Nano-Products
2009Nanoprodukter og forbrukerrettigheter
2008Identification of households’ barriers to energy saving solutions
2008Review: a multi-dimensional approach to the study of consumption in modern societies and the potential for radical sustainable changes
2007The Role of Consumption and Consumers in Zero Emission Strategies
2007Utopian by design and/or by coincidence?
2005From theory to practice : Towards an efficiency of consumption
2005Eco-labels and consumers
2005Background: theoretica contributions, eco-labels and environmental policy
2015Kundenes opplevelse av luft til luft varmepumper
2014Responsible Research and Innovation : Understanding the concept, interpretation and consequences for NanoDiode
2014Dematerialisation as environmental strategy : shifting the focus from products to practices
2013Changed norms of comfort in different energy cultures. The case of heat pumps
2013A practice theory approach to domestic heating : Qualitative interviews with heat pump owners
2012Beyond Symbolic Value : Product durability and theories of consumption
2012Discussion paper 2: Housing
2012Discussion paper 3: Housing
2011Conceptualization of a new technology : exploring the terrace heater
2011Energy consumption and the consumers' point of view
2011The Secret Success of the Reduction in the Norwegian Electricity Consumption
2011Discussion paper 1: Housing
2010A secret success : Reduced electricity consumption in Norwegian households
2010Breaking the curve? : The secret success of the reduction in Norwegian electricity consumption
2010A secret success : Reduced electricity consumption in Norwegian households
2009Deliberative processes - increased citizenship or a threat to democracy?
2009Nanoprodukter og forbrukerrettigheter
2008Fører holdningskampanjer til forbrukerdrevet teknologiendring?
2008Bærekraftig forbruk
2008Hva gjør forbrukere til kildesorterere?
2008Fremtidens avfallshåndtering og forbrukernes forventninger
2008Føre var-prinsippet i forbindelse med nanoteknologien i klær og tekstiler
2008Consumers, nanotechnology and precaution
2008"-No one told me I was a nano-consumer!"
2007Barrierer for gode løsninger - om energisparing og energitiltak i norske husholdninger + "The Rebound Effect"
2007Små partikler - Store spørsmål : en orientering om nanoteknologienes muligheter og utfordringer
2007Hva kan jeg, som enkeltperson, del av samfunnet, gjøre for miljøet?
2007Bærekraftig forbruk
2007Forbrukerperspektiv på nanoteknologi
2007Faghistoriske perspektiver : Ting, tegn og trender. Antropologiske perspektiver på forbruk.
2007Trender: analytiske perspektiver og metodologiske grep : Ting, tegn og trender: antropologiske perspektiver på forbruk
2007Oppsummering og nye linjer : Ting, tegn og trender: antropologiske perspektiver på forbruk
2006Husholdningenes energibruk
2006Godtar forbrukerne høyere strømpris mot reduserte utslipp av klimagasser?
2006Domestic Energy Use between Oppotunity and Constraints. : Barriers, Bottlenecks and Potentials for Change in Consumer Behaviour
2005From theory to practice - Towards an efficiency of consumption
2005Social Constraints to Eco Efficiency: Refrigerators and freezers
2005Tradition - social innovation and high modernity. : Sociological perspectives on creative sustainability. Building new bridges between rural and urban communities
2005Social impacts of sustainable innovations - a critical perspective : inclusion of marginal groups
2005Social impacts of sustainable innovations : from welfare states to welfare societies?
2004Potentials and limitation of environmental information to individual consumers
2004Forbrukermakt over maten?
2004Potentials and limitation of environmental information to individual consumers
2007Forbruk skaper lykke
2006Kan bærekraftbegrepet brukes til noe fornuftig i dag?
2005Bensinpriser mellom økonomi og økologi
2005Identitet, gressklippere og miljø
2005Nytt fra østfronten
2005Mellom "verdensanskuelse" og teoretisk analyse
2004Forbruksforskeren som kverulant
2004Bosetterpoteter og selvrettferdig kaffe : miljømerking, marked, politikk og samvittighet

Current projects

 11-2015-24Strenght2Food
 11-2015-32iResponse
 11-2012-59NANODIODE: Developing Innovative Outreach and Dialogue on responsible nanotechnologies in Europe

Experience

Change in consumption
Environmental conciousness
Sustainable consumption
The products lifespan
Forbruksforskingsinstituttet SIFO P.O. BOX 4 St Olavs plass, N-0130 Oslo - Sandakerveien 24 C, Building B
Phone 22 04 35 00 - Fax 22 04 35 04 sifo@sifo.no - Director of Information/IT: Berit N. Fjeldheim