arvid@sifo.no

Søk:

02.05.2016

Tror på økonomisk lønnsom deling

SIFO har spurt hva nordmenn tror om delingsøkonomien. Mange sier de vil dele, og mange tror at deling vil medføre sparte ressurser og bedre miljø. 

Les mer

02.05.2016

SIFOs forvaltningsoppdrag

Barne- og likestillingsdepartementets forskningsstrategi 2016–20120

Barne- og likestillingsdepartementet har presentert sin forskningsstrategi for perioden 2016 til 2020. SIFOs forvaltningsoppdrag omfatter forskning innenfor områdene forbruk, økonomi, digital hverdag og forbrukerpolitikk.

Les mer

29.04.2016

SAMSVAR: Det grønne skiftet - «Fifty Shades of Green»?

Seminar i Oslo 12.mai

Mesteparten av dagens miljøpolitikk er ren symbolpolitikk som har minimal effekt på de store miljøutfordringene, sier NIVA-forsker Bjørn Kaltenborn på Forskningsrådets nettsider. Dette – og noen nye spørsmål – er tema på SAMSVAR-seminaret 12. mai.

Les mer

29.04.2016

Ansvarlig forskning og teknologiutvikling

Etiske, juridiske og samfunnsmessige aspekter inn i forskningen

I norsk og internasjonal forskningspolitikk er det et uttalt ønske at forskningen blir mer ansvarsbevisst. Det vil si at forskere som jobber med teknologi- og innovasjonsprosjekter, også må tenke på de etiske, juridiske og samfunnsmessige konsekvensene i forskningsprosessen.

Les mer

25.04.2016

Kjedelig faktum: Økt forbruk gir flere miljøbelastninger

Vi bruker mer og reiser mer. Og miljøproblemene øker selv om miljøteknologien gjør framskritt. 

Les mer

Nyhetsarkiv Pressemeldinger
SIFOs Referansebudsjett
Tall om forbruk
→ SIFO Survey
Følg oss på Twitter
SIFO (Org.nr: 971 036 885) Postboks 4682 Nydalen, 0405 Oslo - Sandakerveien 24 C, Bygg B
tlf: 22 04 35 00 - faks: 22 04 35 04 sifo@sifo.no - Informasjonssjef: Berit N. Fjeldheim