arvid@sifo.no

Søk:
Ansatte: Fagavdelingen

Helle-Valle, Jo

Forsker I
Dr.polit.
Telefon: +47 67 23 71 27
jo.helle-valle@sifo.no
Arbeidsfelt: Kultur, kjønn, idrett og IKT

Jo Helle-Valle er utdannet sosialantropolog ved Universitetet i Oslo (dr.polit. i 1996). Han har også utdanningsopphold fra Oxford University bak seg. Helle-Valle har tidligere arbeidet ved Universitetet i Tromsø (amanuensis), Universitetet i Oslo (forsker og 1. amanuensis) og ved Høgskolen i Oslo. Han har vært tilsatt ved SIFO fra 2001 – som forsker I siden 2003. Fra 2006 har han ledet satsningsområdet Digitale medier ved SIFO. Han har også arbeidet med politikk, etnisitet, kjønn, økonomi, idrett og vitenskapsteoretiske problemstillinger.


Publikasjoner

Rapporter

 2013 Forbruks- og livsstilsjournalistikk i NRK : En studie av Forbrukerinspektørene (FBI) og Puls sett i lys av NRKs allmennkringkastingsforpliktelser
 2012 Smarttelefon og bruk av mobilbaserte tjenester blant norske forbrukere : SIFO-survey hurtigstatistikk 2012
 2009 Ungdom, politikk og internett : en akademisk refleksjon over norsk ungdoms samfunnsdeltakelse og politiske engasjement online
 2007 Time and media consumption in Norwegian families
 2007 Consuming Digital Adventure-Oriented Media in Everyday Life : final Report
 2003 Forbrukere og utviklingen av bredbånd i Norge - fra borger til kunde?
 2003 Familiens trojanske hester? En kvalitativ undersøkelse av bruk av digitale medier i norske hjem

Bok- og tidsskriftsartikler

 2014 IKT-bruk i skolen og familien : en praksisteoretisk studie av kjønn
 2011 Flerfarget idrett. Nasjonalitet, migrasjon og minoritet, av Mette Andersson : bokanmeldelse
 2011 Kulturteori: innføring i et flerfaglig felt, av Jon Schackt : bokanmeldelse
 2010 Language-games, in/dividuals and media uses : what a practice perspective should imply for media studies
 2009 "Si aldri nei til å gå ut med venner fordi du spiller på WoW" : om nettspill, disiplinering og kommunikative kontekster
 2008 ICTs, domestication and language-games : a Wittgensteinian approach to media uses
 2008 Media, Identity and Methodology : Reflections on Practice and Discourse
 2008 Playing Computer Games in the Family Context
 2008 Discourses on mass vs elite sport and pre-adult football in Norway
 2007 Kontekstualiserte medier, kontekstualiserte mennesker : et annet blikk på mediebruk
 2004 En metodologisk evaluering av evalueringsmetoder
 2004 Understanding sexuality in Africa : diversity and contextualised dividuality
 2003 Social change and sexual mores: a comparison between pre-20thcentury Norway and 20th-century Botswana
 2003 Et tverrfaglig løft : Joar Svanemyr: Kjønnsrelasjoner, reproduksjon og provosert abort i Elfenbenskysten
 2002 Når kvinner ikke lenger vil (gifte seg): noen følger for samfunnsorganiseringen i Botswana
 2002 Seen from below : Conceptions of Politics in a Botwswana village

Paper og foredrag

 2014 Public/user reception of RFID enabled toll/ticketing applications : experiences from the implementation of AutoPASS and Ruter in Norway
 2014 Internet of things : RFID in consumers' everyday life
 2012 Praksisteori
 2012 The gender and gendering of ICTpractices in families : preliminary results from a Nordic project
 2012 Grounded Theory og andre empirisk orienterte analysemetoder : Phd- kurs i kvalitative metoder
 2011 Om at studere praksis : med en særlig fokus på at studere familiers mediebrug og mediemønstre
 2011 Kjønnende IKT bruk i hverdagen? : En sammenlignende studie av praksiser i familien og i andre kontekster
 2007 Frafall i barne- og ungdomsfotballen
 2007 Teoretisk rammeverk : med særlig fokus på hjemmet som kontekst
 2007 Introduksjon
 2007 Frafall i barne- og ungdomsfotballen
 2007 Contextualised media, dividualised consumers : an alternative approach to the issue of media use
 2007 Playing online computer games in the family context
 2007 Teknologi og medier som forbruk : Ting, tegn og trender: antropologiske perspektiver på forbruk
 2007 Oppsummering og nye linjer : Ting, tegn og trender: antropologiske perspektiver på forbruk
 2007 Forbruk og kropp : Ting, tegn og trender: antropologiske perspektiver på forbruk
 2004 ICT entertainment at home : an analytical exploration of the importance of context and dividuality
 2004 ICTs in the home – at home or out of context?
 2003 Digital TV and the moral economy of the home

Kronikker og avisartikler

 2012 Det var ikke gøy lenger
 2009 Breddeidretten ofres
 2003 Bør bredbånd bli en borgerrettighet?

Pågående prosjekter

 11-2014-18HOMERISK - Risk management strategies
 11-2013-04Markedsføring og forbrukerinteresser - satsingsområde
 11-2010-48RFID in society
 11-2004-29Referansebudsjettet

Anbefalte lenker

Publikasjoner i Cristin

Oppføringer i kompetansekatalogen

barn og idrett
bredbånd
digitale medier
interaktivitet
kjønn

Verv

Medlem av 5 dr. polit. og ph.d.-komiteer (NTNU 2004, UiO 2005, Aalborg Universitet 2005, NTNU 2006 og Univ. i Bergen 2007)
3 tilsettingskomiteer (HiO i 2001, NOVA 2005, SIFO 2007)
2 evalueringskomiteer for UD (Tigray 1999 og 2002)
Ekstern styremedlem ved Sosialantropologisk institutt, NTNU 2009-2013.

Nyheter

2009-07-30Breddeidretten ofres
2009-02-02Ungdom, politikk og internett
2009-01-07New SIFO publication
2009-01-07Ny tidsskriftsartikkel
2008-10-24New SIFO publication
2008-10-17Ny SIFO publikasjon
2008-06-30hjemmesiden til Digimedia-prosjektet er lansert
2008-02-14New SIFO publication
2007-01-04Elitefotball skaper klasseskiller
2006-10-04Status å trimme
2004-09-22Trenger massiv markedsføring
Forbruksforskningsinstituttet SIFO Postboks 4 St Olavs plass, 0130 Oslo - Sandakerveien 24 C, Bygg B
tlf: 22 04 35 00 - faks: 22 04 35 04 sifo@sifo.no - Informasjonssjef: Berit N. Fjeldheim