arvid@sifo.no

Search:
Staff > Research

Throne-Holst, Harald

Researcher, Head of Research
Phone: +47 67 23 56 36
Phone mobile: 91713927
harald.throne-holst@sifo.no
Work field: Governance of nanotechnology and other emerging technologies, Sustainable consumption, Energy use

Harald Throne-Holst graduated from The Norwegian Institute of Technology with a Masters degree in Inorganic Chemistry in 1994. In 2012 he finished his PhD 'Consumers, Nanotechnology and responsibilities: Operationalizing the risk society' at the Faculty of Mangement and Governance at the University in Twente. He started working at SIFO in 1996, and he has mainly been concerned with:   • ethical and societal aspects of nanotechnology, including governance aspects

  • consumption and the environment

  • energy use


 


Publications

2016Etiske, lovmessige, samfunnsmessige og miljømessige aspekter ved bruk av mikroalger for CCS
2013Forbruk og bærekraftsindikatorer – første fase
2007Føre var-prinsippet innen nanoteknologien: Hvem skal være føre var? : sluttrapport fra Nano-governanceprosjektet
2007Impact of energy labelling on household appliances
2005Husholdningenes energibruk : adferd, kunnskaper, holdninger og motivasjon
2003Possibilities for long-term changes of city-life : Experiences of back-casting with stakeholders in Fredrikstad
2003Images of everyday life in the future sustainable city: Experiences of back-casting with stakeholders in five European cities : Integration report of WP4 in the ToolSust project (Deliverable No 19)
2003Possibilities for short-term changes in environmental behaviour among consumers in three European cities: Fredrikstad, Padua and Guilford
2003Household metabolism in Padua : Italian National Report
2002Consumption and environment in five European cities : European report
2002Household metabolism in Fredrikstad : Norwegian National Report
2001Consumption and environment in Fredrikstad
2001Forbrukerperspektiv på standardisering av varer og tjenester
2000Blyfri bensin. Forbrukernes rolle i utfasingen av blyholdig bensin
1999Forbrukernes rolle i miljøpolitiske suksesser. Fosfatforbudet i tøyvaskemidler. Husmoraksjonen i Mjøsområdet
1996Produkters levetid - møblers tekniske levetid
2012Consumers, nanotechnology and responsibilities : operationalizing the risk society
2015Understanding consumption as social practice in environmental policy
2013The Role of Standardisation in the Shaping of a Vision for Nanotechnology
2013Standardisation as a Form of Deliberation
2013Bare røre - ikke se: Nanoteknologiens usynlige materialitet
2011Complexities of labelling of nano-products on the consumer market
2010The EMF uncertainty problem related to mobile phones : where do consumers place their trust?
2009” – Nobody Told Me I Was a Nano-Consumer” : The Challenges of Nanotechnologies to Consumer Rights
2009Nanoethics: The Ethical and Social Implications of Nanotechnology. Edited by Fritz Allhoff, Patrick Lin, James Moor and John Weckert : Book review
2009Stoff for sport
2009Risk, Responsibility, Rights, Regulation and Representation in the Value Chain of Nano-Products
2009Nanoprodukter og forbrukerrettigheter
2008Who should be precautionary? Governance of nanotechnology in the Risk Society
2008Identification of households’ barriers to energy saving solutions
2008Review: a multi-dimensional approach to the study of consumption in modern societies and the potential for radical sustainable changes
2007The Role of Consumption and Consumers in Zero Emission Strategies
2006Pursuing More Sustainable Consumption by Analyzing Household Metabolism in European Countries and Cities
2005Pursuing more sustainable consumption by analyzing household metabolism in European countries and cities
2005From theory to practice : Towards an efficiency of consumption
2005The role of consumers in environmental successes
2005From energy efficiency to efficiency of consumption?
2005Dimensions in consumers' visions of future sustainable societies
2015Trusler for helse og miljø
2015Consumers, Nanotechnology in medicine and responsibilities
2015Nanoteknologi - en ny industrell revolusjon? Hva betyr det for deg?
2015WP 6 ELSA : Presentation for the Bio-ZEment Adivisory Board
2015People and bacteria (pathogens)
2014Tacit ethics as a new mode of laboratory engagement
2014I «Trading zone» - Utfordringer og muligheter
2014Responsible Research and Innovation : Understanding the concept, interpretation and consequences for NanoDiode
2014Nanoteknologi – en ny industriell revolusjon? : Hva kan det bety for deg?
2013A practice theory approach to domestic heating : Qualitative interviews with heat pump owners
2013Nanoteknologi - en ny industriell revolusjon? : Hva kan det bety for deg?
2013Hva betyr nanomaterialer for forbrukerne?
2013Nanotechnology policy and governance issues in Norway in particular and Europe
2012Broadening cost/risk/benefit analysis
2012Nanoteknologi. Nye utfordringer for avfallsbransjen
2012Nanomaterialer i forbrukerprodukter: Hva finnes og hva kan havne i avløpsvann?
2012Standarder – Forbrukernes og myndighetenes utfordringer?
2012Vekst : Nytt strategisk satsningsområde fra 2013 til 2017
2011Nano for liten-nano for stor : Om fordeler og ulemper med nanoteknologi
2011-Hva bruker vi 50 milliarder til?
2011Om å skyte spurv med kanoner. : Tenger vi virkelig nanosølv
2011Hva betyr det at nanoteknologi er samfunnsmessig robust?
2011Nano is the solution – but what is the problem? : Cracking a nut with a sledgehammer
2011Consumers, nanotechnology and precaution : Operationalizing the risk society
2011The Secret Success of the Reduction in the Norwegian Electricity Consumption
2010Ingen fortalte meg at jeg er en nano-forbruker
2010Litt om nanoteknologi : En kort introduksjon
2010Breaking the curve? : The secret success of the reduction in Norwegian electricity consumption
2010A secret success : Reduced electricity consumption in Norwegian households
2010A secret success : Reduced electricity consumption in Norwegian households
2010Hvordan påvirker standardisering utviklingen av ny teknologi? : Noen resultater fra en studie av standardiseringsarbeidet
2009Nanoteknologi i hverdagsprodukter
2009Mobile phones, risk and the EMF uncertainty problem : Where do consumers place their trust?
2009Deliberative processes - increased citizenship or a threat to democracy?
2009Nanoprodukter og forbrukerrettigheter
2008Forbruksvarer med CO2-merking : Synspunkter fra forbruksforskningen
2008Consumers, nanotechnology and precaution
2008Fører holdningskampanjer til forbrukerdrevet teknologiendring?
2008Bærekraftig forbruk
2008Hva gjør forbrukere til kildesorterere?
2008Forbruk, klima og miljø
2008Hvordan forbruker nordmenn?
2008Fremtidens avfallshåndtering og forbrukernes forventninger
2008Føre var-prinsippet i forbindelse med nanoteknologien i klær og tekstiler
2008Consumers, nanotechnology and precaution
2008"-No one told me I was a nano-consumer!"
2007Barrierer for gode løsninger - om energisparing og energitiltak i norske husholdninger + "The Rebound Effect"
2007Consumers and Nanotechnology - Who should be precautionary?
2007Små partikler - Store spørsmål : en orientering om nanoteknologienes muligheter og utfordringer
2007Governance issues of emerging technologies: The GMfood- Nano discourses
2007Små partikler - Store spørsmål
2007Hva kan jeg, som enkeltperson, del av samfunnet, gjøre for miljøet?
2007Forbrukerperspektiv på nanoteknologi
2007Bærekraftig forbruk
2006The Consumer as Citizen or The Citizen as Consumer
2006The precautionary principle in nanotechnology: Who should be precautionary? : The role of stakeholders in nanotechnology
2006Husholdningenes energibruk
2006Godtar forbrukerne høyere strømpris mot reduserte utslipp av klimagasser?
2006Hovedresultater fra intervjuer med stakeholdere og fokusgrupper med forbrukere.
2006Domestic Energy Use between Oppotunity and Constraints. : Barriers, Bottlenecks and Potentials for Change in Consumer Behaviour
2006Emerging technologies: Nanotechnology and nanoparticles
2005From theory to practice - Towards an efficiency of consumption
2005Hvilket budskap må til for å nå ulike brukere?
2005Akkurat så lett - akkurat så vanskelig : hverdagslivsbetraktninger av energibruk
2004Potentials and limitation of environmental information to individual consumers
2004Potentials and limitation of environmental information to individual consumers
2003The rebound Effect and Technological Development
2003Dimensions in consumers' visions of future sustainable societies
2003The Fallacies of Energy Efficiency : The Rebound Effect?
Consumers, Nanotechnology and Precaution
2013Verdens minste problem
2011Miljøvennlig dulting
2009Er mobiltelefonen farlig?
2007Nanoprodukter i din nærbutikk
2007Grip forbrukerdagen!
2007Kvinner og klær. Og miljø?
2007Forbruk skaper lykke
2006Forbruksvekst
2005Bensinpriser mellom økonomi og økologi
2005Nivåforvirring på miljøområdet
2005Ta leketøy på alvor - selv om det kan være vanskelig!
2005I mobiltelefonens vold
2004Bærekraftig forbruk
2004Forbruk med god samvittighet?

Current projects

 11-2015-32iResponse
 11-2014-22BioZement: Developing a Zero Emission concrete based on bio-catalytic calcium carbonate cementation
 11-2014-21Micro Algae climate, food and feed
 11-2012-59NANODIODE: Developing Innovative Outreach and Dialogue on responsible nanotechnologies in Europe
 11-2012-35ELSA

Experience

Change in consumption
Consumption and the environment
Energy labelling
Environmental impact of household chemicals
Standardisation
Sustainable consumption
The products lifespan
Forbruksforskingsinstituttet SIFO P.O. BOX 4 St Olavs plass, N-0130 Oslo - Sandakerveien 24 C, Building B
Phone 22 04 35 00 - Fax 22 04 35 04 sifo@sifo.no - Director of Information/IT: Berit N. Fjeldheim