arvid@sifo.no

Søk:

Forskning > Forbrukerøkonomi og - politikk

SIFO-survey

Prosjekt: 11-2004-45
Prosjektleder: Lavik, Randi

SIFO-surveyen er et redskap for å overvåke forbrukernes situasjon og praksis på områdene forbrukerøkonomi, forbrukerkompetanse, forbrukets betydning og forbrukermakt. Under overskriften "Tall om forbruk" publiserer SIFO funn fra SIFO Survey. I tillegg publiserer SIFO mange andre typer undersøkelser fortløpende.

 

Finn nye tall fra SIFO Survey!

 

Datamaterialet skal tilrettelegges for bruk i pågående prosjekter, og det skal danne utgangspunkt for søknader om støtte til mer utdypende prosjekter. Til prosjektet er det knyttet en referansegruppe med representanter fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Forbrukerrådet og Forbrukerombudet. SIFO-surveyen ble første gang gjennomført i februar 2005.

 

SIFO-surveyen skal gjennomføres jevnlig, helst hvert år, med en hovedstamme av faste spørsmål. Det er viktig å tenke framover hvilke tidsserier som vil være informative og sentrale for SIFOs hovedområder og de andre forbrukerinstitusjonene. SIFO-surveyen speiler og målbærer forbrukernes situasjon, holdninger og vurderinger overfor forbrukerpolitiske myndigheter, og bidrar til at den enkelte forbruker blir mer bevisst sin rolle i markedet.

 


Ansatte

Borgeraas, Elling
Lavik, Randi

Nyheter

2014-06-18Ny SIFO-rapport: Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester
2014-04-04E-billetter til offentlig transport kommer for fullt - hvor står forbrukerne?
2014-04-01De alminneliggjorte skjermene
2014-02-07Ny rapport: Norske husholdningers økonomiske situasjon og betalingsproblemer i 2013
2012-03-01Identitetstyveri
2012-01-27Økende digital kompetanse
2009-11-12Møt Teddy Tekno, Mona Miljø, Tina Tilbud og Frode Finans
2009-09-30Noen reklamer ergrer mer enn andre
2009-09-01Store krav til forbrukeren
2007-05-22Én av fire bryr seg ikke om banken
2007-04-23Nytt SIFO notat
2006-03-16Om reklame - NRK Nitimen (16. mars)

Publikasjoner

2016 Den økonomiske situasjonen for norske husholdninger
2015 Forbrukstrender 2015 SIFO-survey
2015 Lokale klær og lokal mat – Forbrukerholdninger
2015 Mobil betaling
2015 Taxi-markedet: Tilslørte takster eller prisblinde passasjerer?
2015 Nå går også 12-åringer rundt med designvesker. Sant eller usant?
2015 Mobilreklame øker innsatsen i pengespill
2014 Husholdningsøkonomi og betalingsproblemer blant norske husholdninger i 2013
2014 Bruk av smarttelefon og nettbrett i den norske befolkningen
2014 Forbrukeres erfaringer med elektroniske billetter og billett-app’er til offentlig transport
2014 Mobilitet i ulike markeder, internettportaler og håndverkertjenester
2014 Forbrukernes forhold til reklame
2014 Forbrukstrender 2014
2014 Arv og deling av klær, sko og sportsutstyr
2013 Miljøholdninger blant norske forbrukere
2013 Husholdningenes økonomiske situasjon og betalingsproblemer i 2012
2012 Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og grensehandel
2012 Bruk av sykkel
2012 Telefonsalg og telefonhenvendelser til privatpersoner
2012 Smarttelefon og bruk av mobilbaserte tjenester blant norske forbrukere
2011 Tror det er lønnsomt, men sjekker ikke pris
2011 Telefonsalg, telefonhenvendelser og reklame
2011 Digital mestring og erfaringer med tjeneste-bundling blant norske forbrukere
2011 Identitetstyveri
2011 Husholdningenes økonomiske situasjon 2011
2011 To feel empowered as a Consumer
2010 Hvorfor bytter du ikke bank?
2010 The monitoring of consumer markets 2010
2009 Forbrukerkompetanse 2005-2009
2009 Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet
2009 Forbruk av spa tjenester
2009 Husholdningenes økonomiske situasjon 2009
2009 Noen reklamer ergrer mer enn andre
2009 Forbrukerkompetanse 2005 - 2009
2008 Digital mestring - internett og bredbånd
2008 Husholdningenes tidlige reaksjoner på finanskrisen
2008 Forbrukere i bredbånds- og TV-markedet
2008 Kjøp av håndverkertjenester
2007 Burde det, skjønne det, men gjøre det?
2007 Telefonsalg og reklame
2007 Hva er det rimelig å ha av forbruksvarer?
2007 Husholdningenes økonomiske situasjon 2007
2006 Grensehandel 2006
2006 Handlekurven som politisk arena?
2006 Husholdningenes økonomiske situasjon 2006
2006 Reklame - en kilde til stadig ergrelse?
2006 Boligalarm
2006 Forbrukerkompetanse 2006
2006 Digital mestring blant norske forbrukere
2006 Kropp, slanking og forbruk
2006 Hvem bør ha hovedansvar for salg av strøm og teletjenester?
2006 Etisk politisk forbruk
2005 Kompetente forbrukere?
2005 Husholdningenes betalingsproblemer i oppgangstider
2005 Forbrukerne viser markedsmakt
2014 The role of consumers in transitions towards sustainable food consumption. The case of organic food in Norway
2012 Sustainable clothing design: Use matters
2012 Changing Laundry Habits in Norway
2010 The EMF uncertainty problem related to mobile phones
2009 Gendered consumer competences in households with one vs. two adults
2008 Loyalty, naivety and powerlessness among Norwegian retail bank customers
2007 Competent Consumers?
2006 Young hedonist and rational grown ups?
2015 Mobil betaling: "Hvordan vil du betale?"
2014 Environmental attitudes among Norwegian consumers – implications for policy development
2014 The ABC of political food consumerism – sustainability policies on the wrong track?
2013 Smartelefoner og apper
2013 Changes in the Norwegian Consumers' Attitudes towards Organic Food
2012 Consequences of new governance policies and public food discourses for sustainable food production and consumption:
2011 Changing laundry habits
2011 Clothing consumption: Consumers' environmental attitudes and actions
2009 Mobile phones, risk and the EMF uncertainty problem
2008 Change makers: who are they?
2007 Voting with your wallet? Political consumerism between politics and consumption
2007 Forbrukerkompetanse
2007 Broadband Internet Access – Product or Service?
2007 Gendered consumer competences in households with one versus two adults
2007 Utfordringer til en bærekraftig ungdomstid
2005 Young hedonist and rational grown ups?
2015 Bekvemmelig, men lite effektiv miljøpolitikk
2007 Grip forbrukerdagen!
2006 Handlekurven som politikk
2006 Et liksom-marked
Forbruksforskningsinstituttet SIFO Postboks 4 St Olavs plass, 0130 Oslo - Sandakerveien 24 C, Bygg B
tlf: 22 04 35 00 - faks: 22 04 35 04 sifo@sifo.no - Informasjonssjef: Berit N. Fjeldheim